Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

Izpitni sistem


IZPITNI ROKI

IZPITNI ROKI

Izpitni roki za tekoče študijsko leto so javno objavljeni na spletnih straneh  Akademskega informacijskega podsistema (AIPS) Univerze v Mariboru.

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA NA UNIVERZI V MARIBORU

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA NA UNIVERZI V MARIBORU

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41 AG - UPB 1 (od 1.10.2021)

   

IZPITNI SISTEM

IZPITNI SISTEM

  • V posameznem študijskem letu so tri izpitna obdobja, znotraj katerih je vsaka učna enota razpisana 1x.
  • Prijava na izpit je elektronska (AIPS). Izpita se lahko udeležite le v primeru, da ste na izpitni rok v AIPS-u uradno prijavljeni.
  • Študent se prijavi na izpit najmanj 3 dni pred izpitnim rokom, študenti Mehatronike pa 4 dni pred izpitnim rokom!
  • Študent lahko odjavi izpit najkasneje 2 dni pred izpitom, odjava je elektronska. Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila (zdravniško opravičilo, nesreča, tragedija..). O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.
  • Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

  • Študenti brez statusa študenta v tekočem študijskem letu, plačajo vsak pristop k izpitu. Cena opravljanja izpita za študente brez statusa znaša 37,90 €.
  • Vsak komisijski pristop k izpitu se plača. Cena komisijskega pristopa k izpitu, za študente s statusom študenta v tekočem študijskem letu, znaša 75,80 €. Cena komisijskega pristopa k izpitu, za študente brez statusa študenta v tekočem študijskem letu, znaša 94,80 €.
  • V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.
  • Račun za plačilo pristopa k izpitu, se izda na dan opravljanja izpita in ga študent prejme po pošti na naslov za obveščanje. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, je izpit dolžen plačati.

KOMISIJSKI IZPITI

ŠTEVILO PRISTOPOV K IZPITU IN KOMISIJSKI IZPITI ZA RAZLIČNE GENERACIJE ŠTUDENTOV

ŠTEVILO PRISTOPOV K IZPITU IN KOMISIJSKI IZPITI ZA RAZLIČNE GENERACIJE ŠTUDENTOV

Za generacijo študentov, ki se je prvič vpisala v 1. letnik v študijskem letu 2012/2013 in nadalje velja, da lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat (4.,5.,6. pristopi so komisijski).

Za generacijo študentov, ki se je prvič vpisala v 1. letnik pred študijskim letom 2012/2013 velja, da lahko posamezni izpit opravljajo največ osemkrat (6.,7.,8. pristopi so komisijski). Kandidati, ki niso redno napredovali, se ob napredovanju v višji letnik priključijo generaciji študentov, za katere velja, da lahko posamezni izpit opravljajo največ šestkrat.  Neopravljene obveznosti nižjih letnikov še naprej opravljajo skladno s starimi določili, tj. skupno največ osemkrat, medtem ko lahko obveznosti višjih letnikov opravljajo največ šestkrat.

ZVIŠEVANJE OCENE

ZVIŠEVANJE OCENE

Študent ima pred zaključkom študija pravico do popravljanja izpita iz vseh učnih enot, ki jih je že opravil, če želi zvišati oceno pri posamezni učni enoti. Posamezni izpit se lahko popravlja enkrat. Zviševanje ocene se opravlja pred izpitno komisijo. Če študent pri popravljanju doseže nižjo oceno, velja prvotna, to je višja ocena. Prošnjo za prijavo na izpit pošlje študent po elektronski pošti na naslov referat.fsping@umpong.si .

S spremembami in dopolnitvami Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM z dne 31. 3. 2022 se ureja število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita z namenom višanja ocene na način, da je število brezplačnih opravljanj komisijskega izpita odvisno od časa trajanja (števila letnikov) študijskega programa na posamezni stopnji študija tako, da za vsak letnik na posamezni stopnji študenti pridobijo pravico do dveh brezplačnih pristopov. Študenti lahko vse brezplačne pristope koristijo kadarkoli v času študija na posamezni stopnji. Navedeno prične veljati s študijskim letom 2022/2023 (od 1. 10. 2022 naprej).

OPRAVLJANJE ZADNJEGA IZPITA PRED DIPLOMO

OPRAVLJANJE ZADNJEGA IZPITA PRED DIPLOMO

Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit študijskega programa pred diplomo oz. pred zaključkom študija ENKRAT opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V tem primeru pošlje študent po elektronski pošti (Referat.fsping@umpong.si ) prošnjo za opravljanje zadnjega izpita pred diplomo, v kateri je naveden predmet, izvajalec izpita in dogovorjen datum izpita. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.

 

OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV

OPRAVLJANJE DIFERENCIALNIH IZPITOV

Študenti, ki imajo določene diferencialne izpite se na izpitne roke prijavijo elektronsko (AIPS). V skladu s Tarifnim delom cenika Univerze v Mariboru za študijsko leto 2023/2024 se vsak pristop k diferencialnemu izpitu plača. Diferencialni izpit za študij na prvi stopnji znaša 37,90 €; diferencialni izpit za študij na 2. stopnji znaša 113,70 € in diferencialni izpit za študij na 3. stopnji znaša 189,50 €.

KRŠITEV IZPITNEGA REDA

KRŠITEV IZPITNEGA REDA

Kot sankcija za prvo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja se izreče OPOMIN in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjega izpitnega obdobja pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Kot sankcija za drugo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja se izreče UKOR in prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobij pri učni enoti, pri kateri je prišlo do kršitve. Izrečene sankcije s študijskim letom ne prenehajo. Za tretjo kršitev izpitnega reda v obliki goljufanja pri preverjanju znanja je sankcija IZKLJUČITEV Z UNIVERZE ZA DOBO DO DVEH LET, če sta bila prej našteta milejša ukrepa že izrečena. Osebi, ki opravlja ali poizkusi opravljati preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta in je vpisana na Univerzo v Mariboru, ter študentu, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, se zaradi goljufanja pri preverjanju znanja izreče ukor in prepoved opravljanja izpitov pri vseh učnih enotah za dobo enega leta. Enoletna prepoved velja tudi za opravljanje zaključnega dela. Za oba, ki sta goljufala na ta način, se lahko predlaga tudi kazenski pregon.

Oddaja plagiatorskih del predstavlja v skladu s 5a. točko 2. odstavka 223. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB12, 32/2019 in 14/2020) hujšo kršitev, ki je sankcionirana v postopku obravnave Disciplinskega sodišča I. stopnje Fakultete za strojništvo.

DODATNI IZPITNI ROKI

DODATNI IZPITNI ROKI

V skladu s sklepom Senata FS, z dne 27. septembra 2011, sta v študijskem letu lahko pri posameznem predmetu na prošnjo študentov razpisana do največ dva dodatna izpitna roka. Prošnje lahko študenti oddajo osebno v času uradnih ur (podpis na seznam prosilcev za dodatni izpitni rok) in sicer šele po končanem zimskem oziroma poletnem izpitnem obdobju in le v primeru, če študent nima odprtih prijav pri predmetu, pri katerem prosi za dodatni izpitni rok. Le v jesenskem izpitnem obdobju se lahko prošnje za dodatni izpitni rok izjemoma oddajo tudi prej. Zaradi pravočasno zaključenih izpitnih evidenc v mesecu septembru, za namen obravnav prošenj na KŠZ-ju in nadaljnji vpis, se morajo dodatni izpitni roki v mesecu septembru razpisati in zaključiti najkasneje do (datum bo objavljen v mesecu juniju 2024).


Ocenjevalna lestvica

Senat Fakultete za strojništvo je na 35. redni seji, dne 2. 12. 2014, potrdil enotno ocenjevalno lestvico za vse predmete na vseh študijskih programih Fakultete za strojništvo, kot sledi:

Uspešnost:Ocena:
91 – 100 %10  (odlično)
81 – 90 %9    (prav dobro)
71 – 80 %8    (prav dobro)
61 – 70 %7    (dobro)
51 – 60 %6    (zadostno)
0 – 50 %1-5 (nezadostno)