Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

Navodila za pripravo zaključnih del


Navodila za pripravo diplomskih del

Navodila za pripravo diplomskih del

Navodila za pripravo diplomskega dela (1. stopnja) 

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru diplomskih del dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1. NOVO! Navodila za pripravo zaključnega dela 1. in 2. stopnje FS (od 1.12. 2021)
 2. Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru NPB1 (od avgust 2019), spremembe in dopolnitve (od 1.10.2021)
 3. NOVO! Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Maribour UPB1 (od 1.10. 2021)
 4. NOVO! Smernice za pripravo in zagovor zaključnega dela 1. in 2. stopnje FS po novem pravilniku (od 1.12. 2021)
 5. NOVO! Postopki od prijave teme do zaključka študija po novem pravilniku (od 1.12. 2021)
 6. Predstavitev - Noč pisanja diplome 2022
 7. Obrazec za presojo zaključnega dela
 8. Navodila za zagovore zaključnih del na daljavo
 9. Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnih del ter pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela

V pomoč študentom so na voljo tudi predloge za prvo in drugo naslovno stran, v skladu s študijskim programom.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

  

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu s 15. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8, poravnati strošek prispevka za pripravo in zagovor zaključnih del in sicer ob prijavi teme diplomskega, magistrskega in doktorskega dela. V skladu s Cenikom UM 2021/2022 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 83,80 €. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Osebam brez statusa študenta se podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela ponovno zaračuna, medtem ko se študentom s statusom podaljšanje veljavnosti teme ne zaračuna.

Navodila za pripravo magistrskih del

Navodila za pripravo magistrskih del

Navodila za pripravo magistrskega dela (2. stopnja)

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru magistrskih del 2. stopnje dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1. NOVO! Navodila za pripravo zaključnega dela 1. in 2. stopnje FS (od 1. 12. 2021)
 2. Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela 1. in 2. stopnje NPB1 (od avgust 2019), spremembe in dopolnitve (od 1.10. 2021)
 3. NOVO! Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Maribour UPB1 (od 1.10. 2021)
 4. NOVO! Smernice za pripravo in zagovor zaključnega dela 1. in 2. stopnje FS po novem pravilniku (od 1. 12. 2021)
 5. NOVO! Postopki od prijave teme do zaključka študija po novem pravilniku (od 1. 12. 2021)
 6. Predstavitev - Noč pisanja diplome 2022
 7. Obrazec za presojo zaključnega dela
 8. Navodila za zagovore zaključnih del na daljavo
 9. Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnih del ter pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela

V pomoč študentom so na voljo tudi predloge za prvo in drugo naslovno stran, v skladu s študijskim programom:

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu s 15. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8, poravnati strošek prispevka za pripravo in zagovor zaključnih del in sicer ob prijavi teme diplomskega, magistrskega in doktorskega dela. V skladu s Cenikom UM 2021/2022 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 83,80 €. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Osebam brez statusa študenta se podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela ponovno zaračuna, medtem ko se študentom s statusom podaljšanje veljavnosti teme ne zaračuna.

Navodila za pripravo doktorskih del

Navodila za pripravo doktorskih del

Navodila za pripravo doktorske disertacije (3. stopnja)

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru doktorske disertacije dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1. Navodila za pripravo doktorske disertacije
 2. Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru / Spremembe in dopolnitve (od 4.7.2019) / Spremembe in dopolnitve (od 9.7.2021 oz. 1.10.2021) ----> NOVO (URADNI ČISTOPIS) Pravilnik o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru UPB 1 (od 1.10.2021)
 3. Postopek prijave teme DD
 4. Postopek oddaje DD in zagovor
 5. Priporočila za analizo virov in utemeljitev izvirnosti teme doktorske disertacije
 6. Pogoji za oddajo doktorske disertacije in zagovor 
 7. Navodila o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnih del ter pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu s 15. členom Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. 012/2021/N 8, poravnati strošek prispevka za pripravo in zagovor zaključnih del in sicer ob prijavi teme diplomskega, magistrskega in doktorskega dela. V skladu s Cenikom UM 2021/2022 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 83,80 €. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Osebam brez statusa študenta se podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela ponovno zaračuna, medtem ko se študentom s statusom podaljšanje veljavnosti teme ne zaračuna.


Navodila za pripravo seminarskih del


Predloge za seminarske naloge

Predloge za seminarske naloge

Na spodnjih povezavah lahko snamete predlogo za naslovnico v vaših seminarskih nalogah glede na študijski program, ki ga obiskujete.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

Magistrski študijski programi:

Predloge za projektne naloge

Predloge za projektne naloge

Na spodnjih povezavah lahko snamete predlogo za naslovnico v vaših projektnih nalogah glede na študijski program, ki ga obiskujete.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

Magistrski študijski programi:

Navodila za citiranje in navajanje virov

Navodila za citiranje in navajanje virov

Tukaj najdete dokument, s katerim si lahko pomagate pri navajanju virov in citiranju v seminarskih, projektnih in zaključnih delih, ki jih boste pripravili v času vašega študija na Fakulteti za strojništvo. V dokumentu najdete tudi opis plagiatorstva in pomen njegovega preprečevanja.

Navodila za navajanje virov in citiranje


Predloge za Power Point predstavitev


Zaključna dela

Zaključna dela

Predloga za zaključno delo

Seminarske naloge

Seminarske naloge

Predloga za seminarsko nalogo


Obrazci za študente


Obrazci za prijavo teme diplomskega dela

Obrazci za prijavo teme diplomskega dela

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje:

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje:

Izjava mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela:

Izjava o objavi osebnih podatkov:

Prošnja za začasno nedostopnost zaključnega dela

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela:

Prijava spremembe teme zaključnega dela:

Soglasje podjetja

Obrazci za prijavo teme magistrskega dela

Obrazci za prijavo teme magistrskega dela

Obrazec za prijavo teme in predloga za dispozicijo:

Izjava mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela:

Izjava o objavi osebnih podatkov:

Prošnja za začasno nedostopnost zaključnega dela

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela:

Prijava spremembe teme zaključnega dela:

Soglasje podjetja

Obrazci za prijavo teme doktorske disertacije

Obrazec za priznavanje študijskih obveznosti

Obrazec za priznavanje študijskih obveznosti

Pomembno
Izpolnjeno vlogo, s prilogami, oddate v Referatu za študijske in študentske zadeve.
Rok za oddajo prošnje za priznavanje izpitov je 31. oktober tekočega leta!

Plačilo sklepa po prejeti položnici!

Obrazec za izpis iz študijskega programa

Obrazec za izpis iz študijskega programa

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o visokem šolstvu za študenta, ki se po prvem vpisu v prvi letnik študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

Z nepreklicnim izpisom iz študijskega programa, na tem programu več ne morete dokončati študija, se na ta program ne morete več vpisati in ob morebitnem vpisu na katerikoli drug študijski program, izkoristite pravico do enkratne spremembe študijskega programa oz. smeri, ki izhaja iz prvega odstavka 66. člena Zakona o visokem šolstvu in nadalje na novem študijskem programu nimate več pravice do ponavljanja letnika. Prav tako vam, v skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu, na novo vpisanem študijskem programu preneha status študenta ob zaključku zadnjega letnika.

Obrazec za odpoved statusa študenta (diplomanti 1. in 2. stopnje)

Obrazec za odpoved statusa študenta (diplomanti 1. in 2. stopnje)

V skladu z določili Zakona o visokem šolstvu, se lahko statusu študenta odpovedo samo tisti študenti 1. in 2. stopnje, ki so na programu že diplomirali, status pa še imajo do izteka študijskega leta.

Obrazec Prošnja za vpis v višji letnik / ponavljanje letnika / podaljšanje statusa

Obrazec za pridobitev posebnega statusa študenta

Obrazec za nadaljevanje študija po prekinitvi

Obrazec za nadaljevanje študija po prekinitvi

Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi

Navodila za plačilo sklepa.

Obrazec prijave na Obštudijsko dejavnost UM

Obrazec za druge udeležence - občane

Obrazec za druge udeležence - občane

Obrazec Prošnja za sodelovanje v študijskem procesu kot drugi udeleženec (občan)
Obvezna priloga k obrazcu Prošnje za sodelovanje v študijskem procesu kot drugi udeleženec (občan) - Obdelava in varstvo osebnih podatkov

Prošnje s prilogo je potrebno oddati do pričetka tekočega študijskega leta oziroma najkasneje do 31. oktobra tekočega študijskega leta!

Obrazec Pooblastilo

Obrazec Pooblastilo

Pravilniki UM

Pravilniki UM

Pravilniki in navodila v zvezi s študijem na UM

Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 - UPB 13)


Vse obrazce, ki so večstranski je potrebno izpisati (natisniti) obojestransko.