Univerza Maribor
SLO | ENG

REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE

 

Referat skrbi za organizacijo in koordinacijo pedagoškega procesa:

  • svetovanje bodočim študentom pri izbiri študijskih programov,
  • sodelovanje na informativnih dnevih,
  • priprava urnikov,
  • vodenje evidenc študentov od vpisa do podelitve diplom,
  • podelitev diplom,
  • sodelovanje in opravljanje nalog po sklepih komisije za študijske zadeve in komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
  • sodelovanje s katedrami.
  •  

Uradne ure Referata za študijske in študentske zadeve:

ponedeljek - petek od 11. do 13. ure (prostor B-106)


Referat za redni dodiplomski študij

Urška Tiršek, referentka

Prostor:B-105
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7504
E-pošta: urska.tirsekping@umpong.si

Referat za izredni dodiplomski študij

Sandra Flamiš, referentka

Prostor:B-105/1
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7505
E-pošta: sandra.flamisping@umpong.si

 

 

Referat za podiplomski študij 2. stopnje

Sandra Flamiš, referentka

Prostor:B-105/1
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7505
E-pošta: sandra.flamisping@umpong.si

Referat za podiplomski študij 3. stopnje

Andreja Rajh, ekon., referentka

Prostor:B-105/1
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7506
E-pošta: andreja.rajhping@umpong.si

Praktično usposabljanje

mag. Igor Nahtigal, svetovalec za praktično usposabljanje

Prostor:J2-229/1
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7515
E-pošta:

 igor.nahtigalping@umpong.si

Uradne ure v ponedeljek od 9. do 11. ure in po dogovoru.

ERASMUS pisarna

doc. dr. Julija Volmajer Valh, ERASMUS koordinatorka na področju tekstilstva

Prostor: D1-101

Službeni telefon: +386 (02) 220 7897

E-pošta:  julija.volmajerping@umpong.si ;  fs.erasmusping@umpong.si

 

izr. prof. dr. Nataša Vujica Herzog, ERASMUS koordinatorka na področju strojništva

Prostor: J2-323

Službeni telefon:+386 (02) 220 7635

E-pošta:  natasa.vujicaping@umpong.si ;  fs.erasmusping@umpong.si

 

mag. Igor Nahtigal, ERASMUS administrator

Prostor:J2-229/1
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7515
E-pošta:

 igor.nahtigalping@umpong.si ,  fs.erasmusping@umpong.si

Uradne ure torek od 9. do 11. ure.

Služba za študijske zadeve in urnike

Tatjana Knez, referentka

Prostor:B-105
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7553
E-pošta: tatjana.knezping@umpong.si


Vodja referata za študijske in študentske zadeve

Anita Ješovnik, mag. ekon. in posl. ved
Prostor: B-105
Telefon: +386 (0)2 220 7575
E-naslov: anita.jesovnik@um.si
Vodja službe za organizacijo študija

Andreja Rajh, ekon. 
Prostor: B-105/1 
Telefon: +386 (0)2 220 7506 
E-naslov: andreja.rajh@um.si