Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Magistrski študijski program OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali poteka izobraževanje študentov, ki bodo sposobni povezovanja znanj s področja sodobnih tehnologij, novih materialov in oblikovanja. Program temelji na študiju naravoslovnih ved, umetnosti in naprednih tekstilno tehnoloških postopkov in procesov ter varstva okolja. Ob podpori računalništva, informatike in komunikacijske tehnologije so študentje ob zaključku študija  sposobni načrtovati, oblikovati, in izdelovati sodobne napredne tekstilne izdelke. Program vključuje dve smeri: Tekstilni materiali in Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov.

Tekstilni materiali

Na študijski smeri Tekstilni materiali je poudarek na študiju naprednih tekstilnih materialov in sodobnih postopkov njihovega oblikovanja, kot so biotehnologije, nanotehnologije, itd. in okoljevarstvu.

Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov

Na smeri Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov pa je usmeritev na področje multifunkcionalnosti v oblikovanju, oblikovanju naprednih materialov, ekološkem  in modnem oblikovanju.  

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

Na magistrski študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521).
 • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS;  Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS.
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali  se upošteva:

 • Uspeh pri študiju prve stopnje - Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali MAG

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali MAG

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

Smer Tekstilni materiali:

 • Organska kemija (6 ECTS),
 • Polimeri (6 ECTS),
 • Analizne metode v tekstilstvu (6 ECTS),
 • Izbrana poglavja iz fizike (6 ECTS).

Smer Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov

 • Kreatorsko oblikovanje (6 ECTS),
 • Razvoj kolekcij (6 ECTS),
 • Računalniško konstruiranje tekstilnih izdelkov (6 ECTS),
 • Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali so usposobljeni strokovnjaki na področju novih tekstilnih materialov ter oblikovanja tekstilij.

Na osnovi osvojenih znanj s področja naravoslovnih ved, umetnosti in naprednih tekstilno tehnoloških postopkov in procesov, znanj s področja varstva okolja, dobre inženirske prakse in ob podpori računalništva, informatike in komunikacijske tehnologije so sposobni načrtovati, oblikovati, in izdelovati sodobne napredne tekstilne izdelke. Na osnovah vedenj o novih tehnologijah in materialih so diplomanti sposobni funkcionalno oblikovati sodobne tekstilne materiale na tak način, da bodo dosegali zahtevano  funkcionalnost in kakovost ter oblikovalsko odličnost. Pri tem znajo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati so sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze.

Obvladujejo  raziskovalne metode, postopke in procese. Razvito imajo kritično in samokritično presojo ter sposobnost samostojnega in kreativnega znanstveno-raziskovalnega dela, na čemer temelji sposobnost uporabiti pridobljena znanja v praksi. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali imajo potrebna znanja o razvoju in plasiranju lastne ideje ter so inventivni in kreativni.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali imajo široke možnosti zaposlitve. Zaposlitvene možnosti so predvsem v tekstilnih podjetjih, na področju proizvodnje vlaken, tehničnih tekstilij, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne dejavnosti, trgovini in državni upravi. Magistri inženirskega oblikovanja bodo našli zaposlitev v tekstilni in oblačilni industriji, v oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, grafičnih podjetjih, papirno predelovalnih podjetjih, založništvu, raziskovalnih inštitutih, trgovini, državni upravi in v malem gospodarstvu tekstilne in oblačilne panoge.

Fleksibilnost in interdisciplinarnost predlaganega programa bo kandidatom omogočila široke zaposlitvene možnosti. Z ekološkim znanjem obogaten magister se bo lahko zaposlil v vseh vejah primarne tekstilne industrije, lahko pa se pojavi tudi kot svetovalec, razvijalec, raziskovalec, inšpektor ali analitik za širša področja ekologije. Magistri, ki bodo osvojili znanja s področja načrtovanja in izdelave oblačil, bodo lahko našli svojo zaposlitev na področju celotnega kompleksa oblačilne industrije, kjer bodo izvajali kreativna in inovativna dela v okviru razvoja, načrtovanja izdelkov in procesov z vidika objektivnega vrednotenja tekstilnih materialov in s tem povezanih želenih lastnosti oblačil, kot tudi na področju vodenja ter prenosa znanja in tehnologij. Pri tem bodo sposobni združevati ekološke zahteve in tržne zakonitosti pri snovanju, konstruiranju, izdelavi, montaži, kontroli in vzdrževanju novih izdelkov, novih tehnologij in s tem povezanih novih sistemov ob podpori informatike in računalniških tehnologij.

Število vpisnih mest

20


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

OTM


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(2. stopnja)
magistrski

Smeri študijskega programa

Tekstilni materiali,

Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov.

Trajanje študija in število ECTS

2 leti, 120 ECTS

4 semestri

Pridobljen strokovni naziv

magister(ica) inženir(ka) oblikovanja in tekstilnih materialov

skrajšano: mag. inž. oblik. in tekst. mat.

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Zoran Stjepanović

zoran.stjepanovic@um.si