Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Magistrski študijski program OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

 

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali poteka izobraževanje študentov, ki bodo sposobni povezovanja znanj s področja sodobnih tehnologij in novih materialov. Program temelji na študiju naravoslovnih ved in naprednih tekstilno tehnoloških postopkov in procesov ter varstva okolja. Ob podpori računalništva, informatike in komunikacijske tehnologije so študentje ob zaključku študija  sposobni načrtovatiin izdelovati sodobne napredne tekstilne izdelke. Program vključuje smerTekstilni materiali.  

Tekstilni materiali

Na študijski smeri Tekstilni materiali je poudarek na študiju naprednih tekstilnih materialov in sodobnih postopkov njihovega oblikovanja, kot so biotehnologije, nanotehnologije, itd. in okoljevarstvu.

Smer Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov se ne izvaja. Oblikovali smo novo smer Oblikovanje tekstilij in oblačil, ki se izvaja na študijskem programu 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov.

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

Na magistrski študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521).
 • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS; Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 27 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti:Vlaknotvorni polimeri 6 ECTS; Zgodovina in kultura oblačenja 5 ECTS;  Risanje in slikanje 4 ECTS; Konstrukcija tekstilij 6 ECTS in Osnove tekstilnega oblikovanja 6 ECTS.
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Kemija (0531); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Okoljevarstvena tehnologija (0712); Likovna umetnost (0213), Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 45 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali  se upošteva:

 • Uspeh pri študiju prve stopnje - Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali MAG

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali MAG

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

Smer Tekstilni materiali:

 • Organska kemija (6 ECTS),
 • Polimeri (6 ECTS),
 • Analizne metode v tekstilstvu (6 ECTS),
 • Izbrana poglavja iz fizike (6 ECTS).

Smer Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov

 • Kreatorsko oblikovanje (6 ECTS),
 • Razvoj kolekcij (6 ECTS),
 • Računalniško konstruiranje tekstilnih izdelkov (6 ECTS),
 • Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

 

Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali so usposobljeni strokovnjaki na področju novih tekstilnih materialov ter njihovega preoblikovanja v končni izdelek.


Na osnovi osvojenih znanj s področja naravoslovnih ved in naprednih tekstilno tehnoloških postopkov in procesov, znanj s področja varstva okolja, dobre inženirske prakse in ob podpori računalništva, informatike in komunikacijske tehnologije so sposobni načrtovati in izdelovati sodobne napredne tekstilne izdelke. Na osnovah vedenj o novih tehnologijah in materialih so diplomanti sposobni funkcionalno načrtovati sodobne tekstilne materiale na tak način, da bodo dosegali zahtevano  funkcionalnost in kakovost. Pri tem znajo uporabljali sistemske koncepte in načela univerzalnosti. Hkrati so sposobni izvajati neodvisno tehniško presojo na podlagi znanstvene analize in sinteze.


Obvladujejo  raziskovalne metode, postopke in procese. Razvito imajo kritično in samokritično presojo ter sposobnost samostojnega in kreativnega znanstveno-raziskovalnega dela, na čemer temelji sposobnost uporabiti pridobljena znanja v praksi. Diplomanti podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali imajo potrebna znanja o razvoju in plasiranju lastne ideje ter so inventivni in kreativni.

 

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali imajo široke možnosti zaposlitve. Zaposlitvene možnosti so predvsem v tekstilnih podjetjih, na področju proizvodnje vlaken, tehničnih tekstilij, raziskovalnih inštitutih s področja tekstilne dejavnosti, trgovini in državni upravi. Magistri inženirskega oblikovanja bodo našli zaposlitev v tekstilni industriji, papirno predelovalnih podjetjih, založništvu, raziskovalnih inštitutih, trgovini, državni upravi in v malem gospodarstvu tekstilne panoge.

Fleksibilnost in interdisciplinarnost predlaganega programa bo kandidatom omogočila široke zaposlitvene možnosti. Z ekološkim znanjem obogaten magister se bo lahko zaposlil v vseh vejah primarne tekstilne industrije, lahko pa se pojavi tudi kot svetovalec, razvijalec, raziskovalec, inšpektor ali analitik za širša področja ekologije. 
 

Število vpisnih mest

15


Spletno mesto

OTM


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(2. stopnja)
magistrski

Smeri študijskega programa

Tekstilni materiali,

Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov (smer se ne razpisuje v študijskem letu 2021/2022), razpisana je smer Oblikovanje tekstilij in oblačil na štud. progr. Inženirsko oblikov. izdelkov.

Trajanje študija in število ECTS

2 leti, 120 ECTS

4 semestri

Pridobljen strokovni naziv

magister(ica) inženir(ka) oblikovanja in tekstilnih materialov

skrajšano: mag. inž. oblik. in tekst. mat.

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh

julija.volmajer@um.si