Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG


O študijskem programu

O študijskem programu

Magistrski študijski program 2. stopnje INŽENIRSKO OBLIKOVANJE IZDELKOV obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

 

Študijske smeri

Študijske smeri

Na študijskem programu 2. stopnje Inženirsko oblikovnje izdelkov lahko študenti pred vpisom v 2. letnik  izbirajo med 2 smerema:

- Oblikovanje izdelkov,
- Oblikovanje tekstilij in oblačil.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

 

V študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Tekstilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Gradbeništvo (0732); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (073); Transport (104); Matematika in statistika (054); Informacijske in komunikacijske tehnologije (061); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211); Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Likovna umetnost (0213); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688).
 • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: ­­ki niso zajeta v 1. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Materiali I (3 ECTS), Tehniška dokumentacija (4 ECTS), Proizvodne tehnologije I (4 ECTS), Računalniško podprto inženirstvo (3 ECTS), Osnove konstruiranja (3 ECTS), Fizikalno modeliranje tehniških sistemov (3 ECTS), Metodika konstruiranja (3 ECTS).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Tekstilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Gradbeništvo (0732); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (073); Transport (104); Matematika in statistika (054); Informacijske in komunikacijske tehnologije (061); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211); Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Likovna umetnost (0213); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 3. točki, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 23 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Materiali I (3 ECTS), Tehniška dokumentacija (4 ECTS), Proizvodne tehnologije I (4 ECTS), Računalniško podprto inženirstvo (3 ECTS), Osnove konstruiranja (3 ECTS), Fizikalno modeliranje tehniških sistemov (3 ECTS), Metodika konstruiranja (3 ECTS).
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Tekstilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Gradbeništvo (0732); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (073); Transport (104); Matematika in statistika (054); Informacijske in komunikacijske tehnologije (061); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211); Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Likovna umetnost (0213); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 5. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija. 
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Tekstilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Gradbeništvo (0732); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (073); Transport (104); Matematika in statistika (054); Informacijske in komunikacijske tehnologije (061); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211); Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje (0212); Likovna umetnost (0213); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) (0688).Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.   
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: ki niso zajeta v 7. točki. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov  se upošteva:

 • Uspeh pri študiju prve stopnje - Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

 

Pogoji za vpis v višji letnik Inženirsko oblikovanje izdelkov MAG

Pogoji za vpis v višji letnik Inženirsko oblikovanje izdelkov MAG

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Teorija in praksa v dizajnu (4 ECTS),
 • Barvne in prostorske študije (6 ECTS),
 • Oblikovalska vizualizacija (4 ECTS), 
 • Kreativni dizajn (6 ECTS),
 • Metodika v dizajnu (4 ECTS)
 • Računalniško oblikovanje (6 ECTS). 

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov pridobi naslednje kompetence:

 • sposobnost reševanja zahtevnih strokovnih problemov z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problematik po metodi od znotraj navzven;
 • z oblikovalskimi metodami razvijati nove inovativne izdelke za zadovoljevanje potreb uporabnikov na podlagi uravnoteženja interesov med oblikovalcem kot uporabnikom, industrijo in družbo na podlagi oblikovalske teorije in prakse etičnih načel;
 • sposobnost avtonomnega razvijanja in oblikovanja prototipnih izdelkov na vseh stopnjah, vse do proizvodnih modelov, s komunikacijsko spretnostjo za utemeljevanje projektov in umeščanje discipline oblikovanja v družbeni, kulturni in ekonomski okvir;
 • sposobnost kooperativnega delovanja v skupini, tudi v mednarodnem okolju, s sposobnostjo kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter njihovih posledic v okviru socialno kulturnega okolja.
 • sposobnost reševanja konkretnih delovnih problemov z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod in postopkov razvoja izdelkov v širšem spektru, ki jih je mogoče tržiti na svetovnih trgih;
 • sposobnost načrtovanja, konstruiranja, modeliranja po principih dvo- in tro-dimenzionalnega oblikovanja, poznavanje in uporaba inženirskih materialov, optimiranja, ovrednotenja, upravljanja;
 • sposobnost oblikovno prevajati vsebino v obliko ob upoštevanju principov barvne harmonije in semiotike forme pri razvoju izdelkov;
 • razumeti in uporabljati metode kritične analize, sinteze s kritičnim vrednotenjem estetskih tez pri razvoju inovativnih izdelkov po metodi od znotraj navzven, izhajajoč iz funkcij in njihovih kombinacij za zadovoljevanje potreb posamičnega potrošnika na podlagi uravnoteženja interesov med oblikovalcem, uporabnikom, industrijo in družbo;
 • poznati ustrezne tehnične, človeške, estetske, okoljske, organizacijske in ekonomske vidike izdelkov ob upoštevanju mednarodne etike pri izdelavi tehnološko zahtevnih izdelkov in sistemov.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Študijski program 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov nudi diplomantom odlično izhodišče za zaposlovanje na najrazličnejših področjih. S projektno zasnovanim študijem, ki spodbuja kreativnost in inovativnost ter predhodno temeljito izobrazbo iz naravoslovnih znanj, pridobijo diplomati kakovosten in širok nabor kompetenc, ki jim omogočajo prilagodljivost na trgu dela, konkurenčnost in s tem tudi odlične zaposlitvene možnosti.

Diplomanti imajo zelo dobre možnosti zaposlitve tako v negospodarstvu kot gospodarstvu, v skoraj vseh vrstah industrij pa od birojev za projektiranje in konstruiranje do centrov za računalniško modeliranje, kjer ob podpori najsodobnejših programskih in računalniških orodij snujejo, razvijajo in izdelujejo sodobne, inovativne naprave, izdelujejo prototipe za nove, tržno atraktivne izdelke, še posebej če so ti zahtevni in kompleksni in kjer se zahteva vrhunsko oblikovanje ter široka multi-disciplinarna pestrost.

Poleg omenjenih teoretičnih in strokovnih znanj, pridobe tudi druge kompetence, ki jim omogočajo, da prevzemajo bodisi vodenje razvoja izdelkov, projektno vodenje industrijskega oblikovanja kompleksnejših izdelkov do najzahtevnejših vodstvenih funkcij na mnogih področjih tako v malih ali srednjih podjetjih pa vse do velikih gospodarskih družb.
Število vpisnih mest

20


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

IOI spletna stran

design.fs.um.siStopnja in vrsta študija

podiplomski
(2. stopnja)
magistrski

Smeri študijskega programa

Oblikovanje izdelkov

Oblikovanje tekstilij in oblačil

Trajanje študija in število ECTS

2 leti, 120 ECTS

4 semestri

Pridobljen strokovni naziv

magister(ica) inženir(ka) oblikovanja izdelkov

skrajšano: mag. inž. obl. izd.

Vodja študijskega programa

doc. dr. Jasmin Kaljun

jasmin.kaljun@um.si