Dodiplomska študijska programa
1. STOPNJE

Visokošolski strokovni študijski program:
TEHNOLOGIJE TEKSTILNEGA OBLIKOVANJA

Univerzitetni študijski program:
OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

 

Podiplomska študijska programa
2. in 3. STOPNJE

Magistrski študijski program:
OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI

Doktorski študijski program:
OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI