Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja sestavljata dve smeri Oblikovanje in razvoj izdelka ter Materiali in tekstilne tehnologije. Skupni predmeti obeh smeri dajejo podlago iz področij osnovnih naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, materialov in poznavanja ekoloških problemov.

Materiali in tekstilne tehnologije

Na smeri Materiali in tekstilne tehnologije je poudarek na študiju tekstilnih surovin, lastnostih vlaken, novih naprednih tekstilnih materialov in tehnologij. To pa omogoča razumevanje področij tekstilnih tehnologij (konstrukcije prej, tkanin, pletiv, netkanih tekstilij, barvanja in aretiranja tekstilij) ter metod preizkušanja tekstilnih materialov.

Oblikovanje in razvoj izdelka

Na smeri Oblikovanje in razvoj izdelka je glavni poudarek na študiju oblikovanja tekstilnih izdelkov, ki temelji na razumevanju zgodovine industrijskega in unikatnega oblikovanja, poznavanju in razumevanju načrtovanja oblikovanja tekstilij in oblačil (koncepti, skice, kolekcije, modne zgodbe, itn), načrtovanju in realizaciji oblikovalskih projektov z 2D in 3D grafičnimi orodji ter poznavanju osnov prostoročnega risanja. Ob tem pa poznavanje konstruiranja in modeliranja oblačil, procesov njihove izdelave in usposobljenost za uporabo računalniških orodij omogoča razumevanje celovitosti koncepta razvoja izdelka.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk).

Znanje slovenskega jezika na ravni B1 pred vpisom v 2. letnik
Pred vpisom v 2. letnik morajo vsi kandidati izpolnjevati dodatni pogoj, znanje slovenskega jezika na ravni B1, ki ga kandidati dokazujejo z ustreznim uradnim potrdilom:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

Pogoji za vpis v višji letnik Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS

Pogoji za vpis v višji letnik Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Vlakna(6 ECTS),
 • Nauk o barvi (4ECTS),
 • Računalništvo (5 ECTS),
 • Kreativna delavnica (4 ECTS),
 • Proizvodnja tekstilij (4 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

Smer Oblikovanje in razvoj izdelka:
-   Konstrukcija tekstilij (6 ECTS),
-   Modeliranje in gradiranje (6 ECTS),
-   Konstrukcija oblačil (5 ECTS),
-   Priprava proizvodnje oblačil (5 ECTS),
-   Oblikovanje tekstilnih izdelkov (5 ECTS).


Smer Materiali in tekstilne tehnologije:
-   Konstrukcija tekstilij (6 ECTS),
-   Uporaba in lastnosti vlaken (4 ECTS),
-   Barvanje materialov (5 ECTS),
-   Tehnične tekstilije (5 ECTS),
-   Organska kemija (6 ECTS).


Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

 

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja je nuditi študentom strokovna znanja, da bodo sposobni oblikovanja, projektiranja in izdelave izdelkov ustrezne funkcionalnosti, kakovosti in designa. Na osnovi pridobljenih znanj o novih materialih in tehnoloških procesih, informatiki, računalništvu in oblikovanju bodo diplomanti sposobni kreativno razmišljati in ustvarjati. Poznavanje tekstilnih vlaken, njihovih lastnosti, novih naprednih tekstilnih materialov in tehnologij omogoča razumevanje tekstilno – tehnoloških  postopkov in procesov (konstrukcije prej, tkanin, pletiv, netkanih tekstilij, barvanja in aretiranja tekstilij, oblačilnega inženirstva) ter metod preizkušanja tekstilnih materialov.

Diplomanti so s pridobljenimi znanji in veščinami oblikovanja tekstilnih izdelkov, ki temeljijo na razumevanju zgodovine industrijskega, grafičnega in unikatnega oblikovanja, ter oblikovalskih konceptov in dejavnosti, sposobni načrtovati tekstilije in oblačila (koncepti, skice, kolekcije, modne zgodbe, itd), in realizirati oblikovalske projekte z 2D in 3D grafičnimi orodji. Obvladujejo pa tudi celovit koncept razvoja izdelka s poznavanjem in razumevanjem konstruiranja in modeliranja oblačil in drugih tekstilnih izdelkov, procesov izdelave oblačil, usposobljenostjo za uporabo računalniških orodij in tehnologij pri strokovnem delu in sposobnostjo nadziranja tehnoloških postopkov izdelave tekstilij in oblačil.

Pridobljena sposobnost uporabe znanja v praksi omogoča avtonomnost v strokovnem delu ter sposobnost timskega dela in komuniciranja s strokovnjaki in sodelavci v domačem in mednarodnem prostoru in zaokroža podobo diplomanta.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani inženir tekstilnih tehnologij in oblikovanja je s svojimi znanji sposoben za opravljanje vodilnih nalog oziroma vodenje proizvodnih procesov izdelave tekstilij in oblačil, kakor tudi za opravljanje zahtevnejših del na področju konstrukcijske, tehnološke in operativne priprave proizvodnje, tj. predvsem na področju projektiranja, uvajanja sodobnih proizvodnih procesov ob vključevanju racionalizacije dela in računalniško podprtega toka materiala in informacij ter izvajanje inženirskih analiz. Delo temelji na uporabi informacijske tehnologije in računalniških znanj.

Število vpisnih mest

20 - redni študij

15 - izredni študij


Spletno mesto

TTO


Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Smeri študijskega programa

Materiali in tekstilne tehnologije,

Oblikovanje in razvoj izdelka

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) tekstilnih tehnologij in oblikovanja (VS)

skrajšano: dipl. inž. tekst. tehnol. in oblik. (VS)

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Andreja Rudolf

andreja.rudolf@um.si