Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Na študijskem programu 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo se izvajajo tri smeri in sicer:
- Strojništvo; 
- Tehniško varstvo okolja; 
- Oblikovanje in tekstilni materiali;
Kandidati izberejo smer že ob prijavi za vpis, saj se prične izvajati smer v 1. letniku.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na doktorski študijski program 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojniištvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program 2. stopnje;
 • enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS:
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program na izbrano študijsko smer določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk in sicer:
  - smer Strojništvo: iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS);
  - smer Oblikovanje in tekstilni materiali: iz študijskega programa 2. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Predmete Analizne metode v tekstilstvu, Mehanske lastnosti tekstilnih materialov, Površinske lastnosti polimernih materialov, Metode recikliranja tekstilnih materialov in Nanomateriali morajo opraviti študentje, katerih doktorska disertacija je usmerjena na področje materialov in tehnologij. Tisti študenti, katerih znanstveno raziskovalno delo v okviru doktorata bo povezano z oblikovanjem, morajo opraviti pred vpisom naslednje predmete: Barvna metrika, Predstavitvene tehnike in virtualni katalogi, Kreatorsko oblikovanje, Menedžment razvoja tekstilnih izdelkov, Vizualne komunikacije ali Multifunkcionalnost v oblikovanju. Študent izbere prvo ali drugo skupino petih predmetov, odvisno od študijske discipline (materiali in tehnologije ali oblikovanje), v sklopu katere želi opravljati svoj doktorski študij.
  - smer Tehniško varstvo okolja: iz študijskega programa 2. stopnje Tehniško varstvo okolja v skupnem obsegu 30 ECTS točk s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
 • enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju:
- Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

 

Pogoji za vpis v višji letnik Doktorska šola FS DR

Pogoji za vpis v višji letnik Doktorska šola FS DR

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika:

 • vsi predmeti  1. semestra (15 ECTS),
 • uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 1. letnika (39 ECTS) na pristojni katedri.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika:

 • odobrena tema doktorske disertacije,
 • uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 2. letnika (51 ECTS) na pristojni katedri.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Pogoji za prijavo teme doktorske disertacije:

Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 3 (15 ECTS), v skupnem obsegu 75 ECTS kreditnih točk.

Pogoji za zaključek študija
Kandidati za doktorja znanosti na FS morajo izpolnjevati naslednja dva pogoja za pridobitev doktorata znanost:

1. Pogoj, naveden v 3. odstavku 30. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru: Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.
2. Dodatni pogoj FS: Doktorski študent FS mora imeti do zagovora doktorske disertacije objavljen dodatni izvirni znanstveni prispevek v revijah uvrščenih v seznam JCR.

 

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

 

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo je mladi raziskovalec  z vrhunskim teoretičnim in metodološkim znanjem reševanja najbolj zahtevnih problemov na širokem področju Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstva okolja , ki izkazuje pretežno naslednje kompetence:

• poznavanje in uporaba najsodobnejših metod raziskovalnega in inženirskega dela,

• sposobnost individualnega kreativnega razmišljanja s sintezo vrhunskih znanj pri iskanju rešitev kompleksnih problemov s širokem področju Strojništva ter specifično z ožjega področja Oblikovanja in tekstilnih materialov ter Tehniškega varstva okolja ,

• razvoj novih naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov,

• sposobnost samostojnega ali skupinskega inženirskega in raziskovalnega dela najvišje zahtevnosti,

• mobilnost in prilagodljivost pridobljenih znanj,

• samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost,

• sposobnost uporabe najsodobnejše računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in tehnoloških sistemov na strokovnem področju,

• strokovna odličnost, družbena koristnost, etična odgovornost in zavezanost profesionalni etiki.

 

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Doktorska šola Fakultete za strojništvo se lahko zaposli na najzahtevnejših strokovnih in razvojnih delih ter vodstvenih funkcijah v gospodarskih družbah. Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.
Število vpisnih mest

25

izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(3. stopnja)
doktorski

Smeri študijskega programa

Strojništvo

Tehniško varstvo okolja

Oblikovanje in tekstilni materiali

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen znanstveni naziv

doktor(ica) znanosti

skrajšano: dr. (znanstveni naziv se piše pred imenom)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Zoran Ren

zoran.ren@um.si