Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Strojništvo, izvajamo 3 smeri in sicer:

Konstrukterstvo

V okviru študijske smeri Konstrukterstvo se študenti teoretično in praktično usposobijo za reševanje najzahtevnejših razvojnih problemov, s poudarkom na kreativnem iskanju novih konceptov in praktičnih rešitev, ki omogočajo višjo kvaliteto izdelkov in posledično tudi višjo dodano vrednost. Študenti spoznajo metode, kako vključevati sodobne teorije in računalniško podprte metode v iskanje inovativnih rešitev za obstoječe in prihajajoče tehniške probleme. Študijska smer je namenjena poglobljenemu študiju teoretičnih osnov za celovit pristop k ciljno vodenemu razvoju najrazličnejših izdelkov, strojev in naprav, ter njihovi nadgradnji v realnih aplikacijah, tako individualno, kot tudi v interdisciplinarnih razvojnih skupinah. V okviru obveznih vsebin so obravnavane sodobne metode konstruiranja, analize, sestave, spajanja konstrukcijskih elementov, notranjega transporta in logistike, mehanike konstrukcij in obratovalne trdnosti. V okviru izbirnih vsebin pa je mogoče poglobiti specifična znanja s področja konstruiranja, analiz, optimiranja, transportnih sistemov, tribologije, mehanike loma in robotizacije.

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

V okviru smeri Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo poteka študij teoretičnih in praktičnih znanj, potrebnih za načrtovanje in razvijanje strojev in naprav ter kompleksnih postrojenj, značilnih za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko. Na področju energetskega strojništva je poudarek na študiju klasičnih in primarnih obnovljivih virov energije ter strojev in naprav za njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto, kar obsega motorje z notranjim zgorevanjem, hidravlične stroje, plinske in parne turbine, parne kotle, hladilne in klimatizacijske sisteme. Na področju procesnega strojništva je poudarek na študiju mehanskih in toplotno-snovnih procesov spreminjanja snovi, ki se izvajajo v napravah, kot so mešalni reaktorji, stolpi s pladnji in polnili, sušilniki, cevni sistemi. Na področju okoljskega strojništva je glavni poudarek na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čiščenja odpadnih vod in plinov ter študiju procesov zgorevanja in sežiganja, kar omogoča nadzor in preprečevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih naprav in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja. Poleg teoretičnih znanja je pomemben poudarek na uporabi modernih računalniških simulacijskih orodij (računalniška dinamika tekočin), ki jih dopolnjujejo eksperimentalni modelni preizkusi. Ne pozabite pogledati tudi našo facebook stran @fsepos.

Proizvodne tehnologije in sistemi

Študijska smer Proizvodne tehnologije in sistemi nudi študentom poglobljeno znanje o proizvodnih sistemih in procesih. Vključuje načrtovanje procesov, vodenje procesov, delovanje sistemov in procesov ter nadzor in vrednotenje kakovosti procesov in izdelkov. Pridobljena znanja na področju proizvodnih sistemov in procesov vključujejo: računalniško podprte tehnologije, inteligentne sisteme, računalniško integrirano proizvodnjo, napredne tehnologije, virtualno proizvodnjo, hitra izdelavo prototipov, preoblikovanje in preoblikovalna orodja, CNC stroje, simulacije, elektrohidravliko, nadzor procesov, avtomatizacijo in robotizacijo. Na področju proizvodnega menedžmenta se študent seznani načrtovanjem in simulacijo proizvodnje, menedžmentom industrijskih grozdov, menedžmentom razvoja izdelkov, študijem dela, strateškim menedžmentom proizvodnje, projektnim menedžmentom. Na področju nadzora in vrednotenja kakovosti procesov in izdelkov študent spozna meroslovje, celovito obvladovanje kakovosti, vrhunske merilne instrumente, metode in postopke ter mednarodne standarde in napredne sisteme za vodenje kakovosti. Študijske vsebine v usmeritvi so nanizane tako, da si kandidati pridobijo kombinirana osnovna znanja za samostojno iskanje optimalnih tehnoloških problemov na osnovi danih projektnih omejitev. Študentje uporabljajo informacijske tehnologije, različna programska orodja in svetovni splet za iskanje ustreznih informacij pri reševanju problemov.

 

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Fizika  (0533).
 • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713);  Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra (3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Fizika  (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713);  Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724);  če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Linearna algebra (3 ECTS), Vektorska analiza (6 ECTS), Diferencialna analiza (3 ECTS), Mehanika I (6 ECTS) in Mehanika II (6 ECTS).
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788).Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom. 
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Fizika  (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713);  Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715); Kemijsko inženirstvo in procesi (0711); Gradbeništvo (0732); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Kemija (0531), Fizika  (0533), Matematika (0541); Razvoj in analiza programske opreme in aplikacij (0613); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Elektrotehnika in energetika (0713);  Motorna vozila, ladje in letala (0716); Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo se upošteva:

 • uspeh pri študiju prve stopnje - Povprečna ocena z zaključnim delom 100%.

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo MAG

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo MAG

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 48 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS),
 • Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS),
 • Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS),
 • Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS),
 • Sodobni inženirski materiali (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Strojništvo je strokovnjak s širokim in poglobljenim teoretičnim in metodološkim znanjem za reševanje zelo zahtevnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju razvojnih, raziskovalnih in znanstvenih opravil na širokem področju strojništva in na različnih delovnih mestih. Z uporabo raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja strojništva ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo je sposoben oblikovati, projektirati, konstruirati, izdelovati in vzdrževati zahtevne izdelke, napredne stroje in postroje, upoštevajoč strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko vzdržljivost svojih stvaritev.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Podiplomski magistrski študijski program 2. stopnje Strojništvo diplomantom nudi odlično izhodišče za zaposlovanje na najrazličnejših področjih gospodarstva, bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva, kakor tudi izven njih, ter na določenih področjih negospodarstva.

Zaposlitvene priložnosti najdemo v projektivnih in konstrukcijskih birojih za vrhunsko oblikovanje, projektiranje in konstruiranje široke palete novih izdelkov, postrojev in konstrukcij ob podpori najsodobnejših programskih in računalniških orodij, v razvojnih centrih za računalniško modeliranje in analiziranje najzahtevnejših fizikalnih zakonitosti izdelkov v postopku snovanja, izdelave in uporabe, v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem sodobnih in inovativnih naprav in postrojenj za pridobivanje energije, v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije, v podjetjih kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zelo zahtevne procesne postroje, v podjetjih kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo zelo zahtevne proizvodne tehnologije, v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, zahtevnih avtomatiziranih in najzahtevnejših robotiziranih proizvodnih postopkov, v oddelkih vzdrževanja, v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti in povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem strojništva.

Meje stroke lahko diplomanti presegajo kot vodje ali vrhunski strokovnjaki v razvojno raziskovalnih in znanstvenih inštitutih, kot člani ali vodje strokovnih nadzornih organov, kot vrhunski strokovnjaki za ekspertna mnenja v različnih ustanovah, na številnih mestih v državni upravi, kjer so potrebni strokovnjaki za posamezen resor, in kot strokovnjaki in raziskovalci na univerzitetnih ustanovah.
Število vpisnih mest

60 - redni študij

20 - izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

STR

www.fs.um.si


 


Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(2. stopnja)
magistrski

Smeri študijskega programa

*Konstrukterstvo,

*Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo,

*Proizvodne tehnologije in sistemi.

Trajanje študija in število ECTS

2 leti, 120 ECTS

4 semestri

Pridobljen strokovni naziv

magister(ica) inženir(ka) strojništva

skrajšano: mag. inž. str.

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Matjaž Hriberšek

matjaz.hribersek@um.si