Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje MEHATRONIKA obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik visokošolskega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

Pogoji za vpis v višji letnik Mehatronika VS

Pogoji za vpis v višji letnik Mehatronika VS

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 52 ECTS kreditnih točk.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS), v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronike pridobi  naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost obvladovanja postopkov s širšega področja strojništva, elektrotehnike, računalništva in informatike; sposobnost uporabe praktičnih znanj iz področja mehatronike, ki so nujno potrebna pri razvoju novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in posodabljanju; proizvodnih tehnologij v industriji, menedžmentu proizvodnje, servisnih dejavnostih;
 • sposobnost samostojnega strokovnega inženirskega dela v skladu z evropskimi smernicami prestrukturiranja industrije in potrebami slovenskega gospodarstva; sposobnost analiziranja in reševanja  konkretnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju strokovnih opravil na širokem področju mehatronike;
 • sposobnost strokovne kritičnosti, odgovornosti, iniciativnosti in samostojnosti pri odločanju ter vodenju manj zahtevnih in srednje zahtevnih del;
 • sposobnost komuniciranja s strokovnjaki, sodelavci ter partnerji in strankami v domačem in mednarodnem prostoru;
 • sposobnost samostojnega in timskega dela; usposobljenost za prenašanje pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in za samostojno ter ustvarjalno reševanje manj zahtevnih in srednje zahtevnih problemov.

Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobi diplomant so strnjenje v naslednjih  točkah:

 • sposobnost načrtovanja, razvijanja in  konstruiranja mehatronskih elementov, manj zahtevnih naprav, strojev, postrojev ter mehatronskih sistemov;
 • sposobnost izvajanja računalniško podprtega konstruiranja ter  programiranja krmilnih in regulacijskih sistemov;
 • sposobnost uporabljati, upravljati in vzdrževati mehatronske sisteme, proizvodne tehnologije ter avtomatizirane in robotizirane proizvodne sisteme;
 • sposobnost zagotavljanja ukrepov za brezhibno delovanje, vzdrževanje in okoljsko neoporečnost mehatronskih sistemov;
 • sposobnost zagotavljanja ustrezne kakovosti izdelkov z izvajanjem ustreznih meritev in kontrole kakovosti;
 • sposobnost uporabe sodobnih računalniških, informacijskih in komunikacijskih tehnologij na strokovnem področju.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Interdisciplinarni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Mehatronika diplomantom omogoča odlično zaposljivost v najrazličnejših podjetjih zaradi kakovosti pridobljenih kompetenc.

Zaposlujejo se na domala vseh področjih, ki so kakorkoli povezana s stroko mehatronike, strojništva, elektrotehnike in informatike. Poleg  odličnih zaposlitvenih možnosti na osnovnih področjih, pridobijo tudi kompetence, ki jim omogočajo prevzeti vodilne vodstvene funkcije na različnih področjih, bodisi kot vodje manjših delovnih skupin, oddelkov, ter malih in srednjih podjetij.
Število vpisnih mest

30Stopnja in vrsta študija

interdisciplinarni dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) mehatronike (VS)

skrajšano: dipl. inž. meh. (VS)

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Uroš Župerl

uros.zuperl@um.si