Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program 1. stopnje OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI (trenutno poteka samo kot izredni študij) obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.
Trenutno študij razpisujemo le kot IZREDNI način študija.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali

Predmetnik  z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Študentje univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje OBLIKOVANJE IN TEKSTILNI MATERIALI pridobijo znanja s področja naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, znanosti o materialih, ekologije in poznavanja tehnoloških postopkov in procesov.  Širok razpon znanj, ki jih pridobijo na osnovi interdisciplinarnosti študijskega programa, diplomantom zagotavlja večjo kreativnost in inovativnost.  Program se deli na dve smeri.

Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov

Smer Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov je namenjena študiju tekstilnega oblikovanja. Na tem področju je glavni poudarek na oblikovanju tekstilij, oblačil, kolekcij, tekstilij za interier ter modnih dodatkov na osnovi znanj o zgodovini in kulturi oblačenja. Teoretična in praktična znanja študentje uporabljajo za načrtovanje tekstilnih izdelkov, kjer je poudarek na uporabi sodobnih računalniških simulacijskih tehnik.

Tekstilni materiali

Na študijski smeri Tekstilni materiali je glavni poudarek na študiju novih naprednih tekstilnih materialov, sodobnih obdelav tekstilij, kompozitov,  tehničnih tekstilij, recikliranju, obdelavah tehnoloških vod in odplak s poudarkom na ekologiji in naravni obnovljivosti.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed naslednjih srednješolskih programov: Tehnik oblikovanja, Medijski tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil in izpit iz enega od predmetov splošne mature: kemija, matematika, fizika, računalništvo ali tuj jezik; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali UN

Pogoji za vpis v višji letnik Oblikovanje in tekstilni materiali UN

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Vlaknotvornim polimeri (6 ECTS),
 • Osnove tekstilnega oblikovanja (6 ECTS),
 • Barva in barvna komunikacija (6 ECTS),
 • Računalništvo in informatika v tekstilstvu (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Tekstilno mehanski procesi (8 ECTS),
 • Tekstilno kemijski procesi (8 ECTS),
 • Konstrukcija tekstilij (6ECTS),
 • Računalniško podprto oblikovanje in izdelava tekstilij (4ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Študentje univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Oblikovanje in tekstilni materili v izobraževalnem procesu pridobijo ustrezne kompetence, da so sposobni na osnovi pridobljenih znanj s področja naravoslovnih ved, informatike, oblikovanja, znanosti o materialih, ekologije in poznavanja tehnoloških postopkov in procesov ter dobre inženirske prakse oblikovati in projektirati tekstilne izdelke.

Širok razpon znanj, ki jih pridobijo na osnovi interdisciplinarnosti študijskega programa, diplomantom zagotavlja večjo kreativnost in inovativnost.  Ob tem obvladujejo  raziskovalne metode in znajo povezovali osnove inženirske ekonomike in problematike varstva okolja s problematiko tekstilnih materialov in inženirskega oblikovanja v tekstilstvu.

Diplomanti so sposobni analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic. Sposobni so uporabe znanja v praksi in avtonomni  pri strokovnem delu, poleg tega pa so med študijem razvili komunikacijske sposobnosti in spretnosti, ter sposobnost sodelovanja in dela v skupini.

Diplomanti so med študijem poleg znanj osvojili tudi različne veščine, spretnosti in vrednote, ki poleg znanja znatno pripomorejo k delovni uspešnosti.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani inženirji oblikovanja in tekstilnih materialov (UN) so usposobljeni visoko strokovni izvajalci inženirskih del in tudi široko kultivirani izobraženci, ki imajo široko teoretično izhodišče ter usposobljenost in iznajdljivost za promoviranje lastnega znanja, kar omogoča zaposlitev na različnih področjih gospodarstva in negospodarstva. prisotni so v vseh tistih vejah industrije, ki je neposredno ali posredno povezana s tekstilno in oblačilno stroko, kot tudi izven nje.

Zaposlujejo se predvsem v tekstilni in oblačilni industriji, v oblikovalskih in oglaševalskih agencijah, grafičnih podjetjih, papirno pridelovalnih podjetjih, založništvu, raziskovalnih inštitutih, trgovini, državni upravi in v malem gospodarstvu tekstilne in oblačilne panoge.

Število vpisnih mest

10

izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

OTMStopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Inženirsko oblikovanje tekstilnih materialov,

Tekstilni materiali,

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) oblikovanja in tekstilnih materialov (UN)

skrajšano: dipl. inž. oblik. in tekst. mat. (UN)

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Sonja Šterman

sonja.sterman@um.si