Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program 1. stopnje MEHATRONIKA obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Mehatronika

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed naslednjih srednješolskih programov: Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Strojni tehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Kemijski tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Lesarski tehnik, Gradbeni tehnik, Logistični tehnik, Ladijski strojni tehnik, Metalurški tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, informatika, fizika ali mehanika; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis v višji letnik Mehatronika UN

Pogoji za vpis v višji letnik Mehatronika UN

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 54 ECTS kreditnih točk.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS), v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 48 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomanti programa bodo obvladovali raziskovalne metode, postopke in procese s področja mehatronike ter s strokovno kritičnostjo, samokritično presojo in odgovornostjo oblikovali, projektirali, konstruirali, izdelovali in vzdrževali mehatronske izdelke, stroje in postroje, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev.

Usposobljeni bodo snovati, oblikovati, in izdelovati mehatronske izdelke, stroje, naprave in kompleksne postroje na način, da bodo izpolnjena funkcijska, oblikovna, kakovostna, stroškovna in okoljska merila na podlagi osvojenega temeljnega znanja osnovnih naravoslovnih ved, specifičnih znanj strojniškega konstrukterstva, elektrotehničnega projektiranja in računalniškega programiranja, kakor tudi interdisciplinarne povezave med prej omenjenimi specifičnimi znanji, kar je najpomembnejša vrlina inženirja mehatronike, ter znanj s področja varstva okolja, dobre inženirske prakse, vse skupaj ob podpori računalniško-komunikacijske tehnologije.

Diplomanti bodo kreativno in inovativno povezovali teorijo in prakso, predvsem s projektno organiziranim študijem, kakor tudi s pomočjo organizirane strokovne prakse v času študija. Projektno organizirani študij, pri katerem bo manjša skupina 3-4 študentov razvila, načrtovala in izdelala mehatronski izdelek pod vodstvom strokovnega mentorja, bo omogočila študentom razvijanje strokovnih veščin in občutka za skupinsko delo, kar je osnova vsakega modernega inženirskega dela. Hkrati bodo študenti skozi projektno delo razvijali pozitivno strokovno samopodobo, kar omogoča lažjo identifikacijo študentov s poklicem, kot je inženir mehatronike.

Interdisciplinarna naravnanost študijskih vsebin jim bo pripomogla k večji kreativnosti, inovativnosti in prilagodljivosti. Probleme bodo znali analizirati, izločiti nebistvene faktorje, narediti sintezo, predvideti mogoče rešitve in posledice. Pri delu bodo samostojni, hkrati pa bodo razvijali sposobnosti in spretnosti komunikacije ter skupinskega dela v domačem in mednarodnem okolju.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani inženir mehatronike (UN), je usposobljen za projektanta ali vodilnega inženirja v interdisciplinarnih delovnih skupinah s področja mehatronike v podjetjih kovinsko-predelovalne, elektrotehniške in računalniške industrije ter delo v razvojno-raziskovalni dejavnosti, izobraževanju ali na vodstvenih funkcijah v gospodarstvu in negospodarstvu.
Število vpisnih mest

30Stopnja in vrsta študija

interdisciplinarni dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) mehatronike (UN)

skrajšano: dipl. inž. meh. (UN)

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Uroš Župerl

uros.zuperl@um.si