Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Gopodarsko inženirstvo, smer Strojništvo

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V interdisciplinarni univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed naslednjih srednješolskih programov: Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Ekonomski tehnik, Logistični tehnik, Metalurški tehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik, Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik steklarstva ali Lesarski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: mehanika, kemija, matematika, fizika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis v višji letnik GING - strojništvo UN

Pogoji za vpis v višji letnik GING - strojništvo UN

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 48 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Matematična analiza  (6 ECTS),
 • Mehanika I  (6 ECTS),
 • Materiali I (4 ECTS),
 • Osnove ekonomije  (5 ECTS),
 • Tehniška dokumentacija (4 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Strojni elementi (6 ECTS),
 • Diferencialna analiza (3 ECTS).
 • Proizvodne tehnologije II (3 ECTS),
 • Osnove organizacije in splošnega managementa (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo je interdisciplinarni študijski program, ki želi gospodarstvu zagotoviti inženirje, sposobne sočasnega povezovanja tehniških in poslovnih znanj. Diplomant študijskega programa GING-S je posebna vrsta inženirja s širokim znanjem s področja inženirstva, tehnologij, informacijsko-računalniških ved, poslovne ekonomike in menedžmenta, ki je sposoben zasedati vodstvena, strokovna, razvojna in menedžerska delovna mesta. Najbolj pomembne kompetence, ki jih diplomant pridobi med študijem so na področju obvladovanja proizvodnih tehnologij, proizvodnega menedžmenta, razvoja novih izdelkov, dizajna in konstruiranja izdelkov, obvladovanja kakovosti, projektnega menedžmenta, ekonomike podjetja, organizacije in menedžmenta ter informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani gospodarski inženir (UN) bo imel zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva bodisi tudi izven njih. Delovna področja in možnost zaposlitve so:vodstvena dela v strojnih in inženirskih podjetjih, vodilna dela v tehniških in komercialnih sektorjih strojnih podjetij, vodilna dela vodij projektov v inženirskih podjetjih, v upravnih organih in drugod, vodenje raziskovalnih projektov raznih smeri v stroki in izven nje, vodilne funkcije v managementu podjetja,samostojni podjetnik, management upravljanja, organizacije, kontrole in vzdrževanja. Pri razvoju in posredovanju novih proizvodov, pri analizi trgov in pri prenosu informacij bo imel diplomirani gospodarski inženir vodilno vlogo. Prilagodljivost strojniških znanj drugim strokam ter interdisciplinarni značaj izobrazbe gospodarskega inženirja mu omogoča vključitev v praktično vse tehniške veje in stroke gospodarstva doma in v svetu.

Zanimivosti

Zanimivosti

Na tem mestu objavljamo dodante informacije in zanimivosti o študiju GING-Strojništvo

Zbrali smo mnenja aktualnih študentov GING-S o tem, zakaj se splača izbrati študij Gospodarskega inženirstva. Poglejte...

Promocijski prispevek o študiju GING-strojništvo na portalu Maribor24.si najdete tukaj!

O študiju GING z vodjo dodiplomskega študijskega programa GING-Strojništvo v oddaji Report na BK TV (od 12-te minute dalje)

Promocijski članek o študiju GING.


Število vpisnih mest

30


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

GING

www.ging.um.si

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) gospodarski(a) inženir(ka) (UN)

skrajšano: dipl. gosp. inž. (UN)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Iztok Palčič

iztok.palcic@um.si