Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Magistrski študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer strojništvo, obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer strojništvo

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na magistrski študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo, se lahko vpiše, kdor je zaključil

 • Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712);  Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521).
 • Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29  ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS).
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521).
 •  Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija  (0311); Poslovne in upravne vede podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533);  Kemija (0531);  Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 29 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Matematična analiza (6 ECTS), Algebra (6 ECTS), Mehanika I (6 ECTS), Osnove ekonomije (5 ECTS) in Ekonomika podjetja (6 ECTS).
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij:  Tehnika (071); Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.  
 • Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533); Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: Tehnika (071);  Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788); Okoljevarstvena tehnologija (0712); Gradbeništvo (0732); Transport (1041); Okoljske znanosti (0521). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
 • Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: Ekonomija (0311); Poslovne in upravne vede, podrobneje neopredeljeno (0410); Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416); Marketing in oglaševanje (0414); Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413); Fizika (0533);  Kemija (0531); Matematika (0541); Statistika (0542); Živilska tehnologija (0721); Tekstilna, oblačilna, čevljarska in usnjarska tehnologija (0723); Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722); Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin (0724); Arhitektura, prostorsko načrtovanje in urbanizem (0731); Biokemija (0512); Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), podrobneje neopredeljeno (0610); Elektronika in avtomatizacija (0714). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo se upošteva

 • uspeh pri študiju prve stopnje - Povprečna ocena z zaključnim delom: 100 %  

Pogoji za vpis v višji letnik GING - strojništvo MAG

Pogoji za vpis v višji letnik GING - strojništvo MAG

 Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 47 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Metode eksperimentalnega dela  (7 ECTS),
 • Sodobni inženirski materiali  (6 ECTS),
 • Proizvodni sistemi (5 ECTS),
 • Statistika z raziskovalnimi metodami (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. 

 

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo je strokovnjak s širokim in poglobljenim teoretičnim, strokovnim in metodološkim znanjem za reševanje zelo zahtevnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju razvojnih, raziskovalnih in znanstvenih opravil na širokem področju gospodarskega inženirstva, predvsem v smeri strojništva. Študijski program zagotavlja odlična inženirska znanja, obogatena s poslovno-organizacijskimi znanji. Gre za interdisciplinarni študijski program s ciljem posredovati inženirjem dodatna poslovna znanja in dodatno izobraževati obstoječe in bodoče menedžerje, da razumejo povezavo med tehnološkimi in menedžerskimi vidiki v podjetjih. Magistri inženirji gospodarskega inženirstva so v času študija razvili sledeče kompetence: uporaba raziskovalnih metod, postopkov in procesov s področja gospodarskega inženirstva, oblikovanje, projektiranje, konstruiranje zahtevnih izdelkov, sistemov, tehnologij, upoštevaje strokovno odličnost, družbeno koristnost, etično odgovornost, zavezanost profesionalni etiki in merila za okoljsko neoporečnost svojih stvaritev.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Magistrski študijski program 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Strojništvo bo diplomantom nudil odlično izhodišče za zaposlovanje na najrazličnejših področjih. Študenti sočasno pridobivajo tehniška, poslovna ter posledično interdisciplinarna znanja, zato bodo diplomati deležni kakovostnega in zelo širokega nabora kompetenc, ki jim bo omogočal prilagodljivost na trgu dela, konkurenčnost in s tem tudi odlične zaposlitvene možnosti. Diplomant bo strokovnjak z ekonomskimi in tehniško-tehnološkimi znanji za načrtovanje, upravljanje ter vodenje poslovnih procesov in proizvodnje, vodenje ter izvajanje razvoja podjetij, vodenje projektov, vodenje in izvajanje marketinga ter projektne prodaje in drugih strateških področij v podjetju. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil, bodo imeli dovolj široka znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih gospodarstva (ne samo strojništva) in negospodarstva.
Število vpisnih mest

30


Tiskano gradivo

Publikacija

BROŠURA


Spletno mesto

GING

www.ging.um.siStopnja in vrsta študija

magistrski
(2. stopnja)
interdisciplinarni podiplomski

Smeri študijskega programa

Program nima smeri

Trajanje študija in število ECTS

2 leti, 120 ECTS

4 semestri

Pridobljen strokovni naziv

magister(ica) gospodarski(a) inženir(ka)

skrajšano: mag. gosp. inž.

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Mirko Ficko

mirko.ficko@um.si