Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program 1. stopnje TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Študijski program 1.  stopnje Tehniško varstvo okolja se je v študijskem letu 2017/2018 spremenil. Ob prekinitvi študija (ponovni vpis, mirovanje statusa....) študent zapade v nov, spremenjen program.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Tehniško varstvo okolja

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Pogoji za vpis v višji letnik Tehniško varstvo okolja UN

Pogoji za vpis v višji letnik Tehniško varstvo okolja UN

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Matematična analiza (6 ECTS),
 • Temelji klasične fizike (4 ECTS),
 • Kemija (7 ECTS),
 • Okoljevarstvo (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:
Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Eksperimentalne metode (6 ECTS),
 • Prenosni pojavi v okolju (6 ECTS),
 • Osnove okoljskega inženirstva (6 ECTS),
 • Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Veljajo za generacijo vpisanih v 1. letnik od študijskega leta 2017/2018 dalje in za tiste, ki bodo od študijskega leta 2017/2018 naprej ponavljali ali pavzirali letnik in jih bo pri tem dohitela generacija vpisa 2017/2018

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Mehanika tekočin (6 ECTS),
 • Prenos toplote in snovi (6 ECTS),
 • Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje (5 ECTS),
 • Onesnaženje zraka in nadzor (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence diplomanta so definirane na osnovi naslednjih profilov temeljnih znanj in razumevanja: široka, analitična in integralna znanja o okolju, zmožnost razumevanja funkcioniranja okolja in načinov njihovega upravljanja, razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi in ljudmi na različnih ravneh njihovega delovanja v povezavi z okoljem, sposobnost razumevanja problema varstva okolja kot interdisciplinarnega problema, ki vključuje poznavanje tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, in drugih disciplin pri njegovem obvladovanju (pri preventivi in sanaciji).

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Tehniško varstvo okolja bo diplomantom – spričo širokih in kakovostnih kompetenc, ki so jih dobili med študijem – nudi odlično osnovo za zaposlovanje v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil,  imajo dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zlahka zaposlili na različnih področjih okoljskega inženirstva v gospodarstvu in javnih službah. Prav tako imajo diplomanti zelo dobre možnosti zaposlitve v različnih vejah industrije, saj je vsaka proizvodnja povezana z okoljskimi vplivi. Velike zaposlitvene možnosti so tudi v javnih in zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in čiščenjem odpadnih vod.
Število vpisnih mest

20


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

TVO

tvo.fs.um.si


 

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) tehniškega varstva okolja (UN)

skrajšano: dipl. inž. teh. var. okolja (UN)

Vodja študijskega programa

red.prof.dr. Aleš Hribernik

ales.hribernik@um.si