Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Študijski program STROJNIŠTVO obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništva

Predmetnik z učnimi vsebinami
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Študijske smeri

Študijske smeri

Na univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Strojništvo, izvajamo 3 smeri, in sicer:

Konstrukterstvo

Diplomant študijske smeri Konstrukterstvo med študijem pridobi predvsem poglobljena teoretična znanja, s katerimi je usposobljen reševati zahtevnejše razvojne probleme in razvijati nove miselne in praktične pristope h konstruiranju in oblikovanju različnih izdelkov, strojev in naprav, ki bodo pripomogli k skrajševanju razvojnega časa ter prispevali k znižanju stroškov konstruiranja in izdelave. Študij na tej smeri univerzitetnega študijskega programa strojništva daje študentom potrebna osnovna znanja s področja konstruiranja in oblikovanja s trdno temeljno podlago in razumevanje na širšem področju strojništva, kar diplomantom v primeru zaključka študija daje ustrezne kompetence za zaposljivost. Prvenstveno pa je študij na tej smeri univerzitetnega študijskega programa strojništvo namenjen seznanitvi z osnovnimi teoretičnimi znanji s področja razvoja izdelkov, ki predstavljajo potrebno osnovo za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji.

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo

V okviru smeri Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo poteka študij teoretičnih in praktičnih znanj, potrebnih za načrtovanje in razvijanje strojev in naprav ter kompleksnih postrojenj, značilnih za energetsko, procesno in okoljevarstveno tehniko. Na področju energetskega strojništva je poudarek na študiju klasičnih in primarnih obnovljivih virov energije ter strojev in naprav za njihovo spreminjanje v mehansko delo in toploto, kar obsega motorje z notranjim zgorevanjem, hidravlične stroje, plinske in parne turbine, parne kotle, hladilne in klimatizacijske sisteme. Na področju procesnega strojništva je poudarek na študiju mehanskih in toplotno-snovnih procesov spreminjanja snovi, ki se izvajajo v napravah, kot so mešalni reaktorji, stolpi s pladnji in polnili, sušilniki, cevni sistemi. Na področju okoljskega strojništva je glavni poudarek na študiju in praktični uporabi mehanskih in toplotnih procesnih tehnik čiščenja odpadnih vod in plinov ter študiju procesov zgorevanja in sežiganja, kar omogoča nadzor in preprečevanje vplivov industrijskih in komunalnih onesnaževanj na okolje. Teoretična in praktična znanja se uporabljajo pri načrtovanju procesnih in energetskih naprav in sistemov, spremljanju delovanja in njihovega izboljšanja. Poleg teoretičnih znanja je pomemben poudarek na uporabi modernih računalniških simulacijskih orodij (računalniška dinamika tekočin), ki jih dopolnjujejo eksperimentalni modelni preizkusi. Ne pozabite pogledati tudi našo facebook stran @fsepos.

Proizvodne tehnologije in sistemi

Študijska smer Proizvodne tehnologije in sistemi nudi študentom poglobljeno znanje o proizvodnih sistemih in procesih. Vključuje načrtovanje procesov, vodenje procesov, delovanje sistemov in procesov ter nadzor in vrednotenje kakovosti procesov in izdelkov. Pridobljena znanja na področju proizvodnih sistemov in procesov vključujejo: računalniško podprte tehnologije, inteligentne sisteme, računalniško integrirano proizvodnjo, napredne tehnologije, virtualno proizvodnjo, hitra izdelavo prototipov, preoblikovanje in preoblikovalna orodja, CNC stroje, simulacije, elektrohidravliko, nadzor procesov, avtomatizacijo in robotizacijo. Na področju proizvodnega menedžmenta se študent seznani načrtovanjem in simulacijo proizvodnje, menedžmentom industrijskih grozdov, menedžmentom razvoja izdelkov, študijem dela, strateškim menedžmentom proizvodnje, projektnim menedžmentom. Na področju nadzora in vrednotenja kakovosti procesov in izdelkov študent spozna meroslovje, celovito obvladovanje kakovosti, vrhunske merilne instrumente, metode in postopke ter mednarodne standarde in napredne sisteme za vodenje kakovosti.  Študijske vsebine v usmeritvi so nanizane tako, da si kandidati pridobijo kombinirana osnovna znanja za samostojno iskanje optimalnih tehnoloških problemov na osnovi danih projektnih omejitev. Študentje uporabljajo informacijske tehnologije, različna programska orodja in svetovni splet za iskanje ustreznih informacij pri reševanju problemov.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, tuj jezik ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Znanje slovenskega jezika na ravni B1 pred vpisom v 2. letnik
Pred vpisom v 2. letnik morajo vsi kandidati izpolnjevati dodatni pogoj, znanje slovenskega jezika na ravni B1, ki ga kandidati dokazujejo z ustreznim uradnim potrdilom:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

 

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed naslednjih srednješolskih programov: Strojni tehnik, Tehnik mehatronike, Metalurški tehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik, Elektrotehnik, Računalniški tehnik, Tehnik steklarstva ali Lesarski tehnik in izpit iz enega od predmetov splošne mature: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika ali tuj jezik; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo UN

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo UN

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Matematična analiza (6 ECTS)
 • Linearna algebra (3 ECTS)
 • Mehanika I (6 ECTS)
 • Mehanika II (6 ECTS)
 • Tehniška dokumentacija (4 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Vektorska analiza (6 ECTS)
 • Diferencialna analiza (3 ECTS)
 • Strojni elementi (7 ECTS)
 • Mehanika tekočin (5 ECTS)

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo je strokovnjak s teoretičnim in praktičnim metodološkim znanjem za reševanje strokovnih problemov pri načrtovanju, vodenju in izvajanju zahtevnih opravil na širokem področju strojništva in na različnih delovnih mestih, ki izkazuje pretežno naslednje kompetence:

 • poznavanje in uporaba sodobnih metod inženirskega dela,
 • sposobnost analitičnega razmišljanja pri reševanju inženirskih problemov,
 • sposobnost snovanja, oblikovanja, izdelovanja in vzdrževanja inženirskih izdelkov,
 • sposobnost organiziranja in upravljanja razvojnih, proizvodnih in delovnih postopkov,
 • sposobnost upravljanja z informacijskimi, materialnimi in energijskimi tokovi,
 • mobilnost in prilagodljivost pridobljenih znanj,
 • samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost,
 • sposobnost uporabe sodobne računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in sistemov na strokovnem področju,
 • strokovna odličnost, družbena koristnost, etična odgovornost in zavezanost profesionalni etiki.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomirani inženir strojništva (UN) ima zelo dobre možnosti zaposlitve bodisi v vejah industrije, ki so kakorkoli povezane s stroko strojništva bodisi tudi izven njih. Široke možnosti zaposlovanja so: v projektivnih in konstrukcijskih birojih za oblikovanje, projektiranje in konstruiranje široke palete izdelkov, postrojev in konstrukcij ob podpori najsodobnejših programskih in računalniških orodij, v centrih za računalniško modeliranje in analiziranje zahtevnih fizikalnih zakonitosti izdelkov v postopku snovanja, izdelave in uporabe, v organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije, v firmah, kjer raziskujejo, razvijajo in vpeljujejo okolju prijazne vire energije, v podjetjih kjer načrtujejo, izdelujejo ali nadzorujejo zahtevne procesne postroje, v podjetjih kjer načrtujejo, vpeljujejo in nadzorujejo sodobne proizvodne tehnologije, v podjetjih za razvoj, uvajanje in nadzor mehaniziranih, avtomatiziranih in robotiziranih proizvodnih postopkov, v oddelkih vzdrževanja, v oddelkih celostnega upravljanja kakovosti in povsod tam, kjer je delovni postopek kakorkoli povezan s širšim področjem strojništva. Ima tudi druge kompetence, ki mu omogočajo, da prevzeme tudi vodilne vodstvene funkcije za vsa zgoraj našteta področja, bodisi kot vodja manjših delovnih skupin, oddelkov, ter malih, srednjih in tudi večjih podjetij in družb.Zaposli se lahko tudi marsikje drugod: v raziskovalnih inštitutih, v nadzornih organih, kot tehniški eksperti v zavarovalnicah, v državni upravi ali kot ustanovitelji lastnega podjetja.
Število vpisnih mest

100Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Konstrukterstvo,

Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo,

Proizvodne tehnologije in sistemi.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) strojništva (UN)

skrajšano: dipl. inž. str. (UN)

Vodja študijskega programa

doc. dr. Boštjan Harl

bostjan.harl@um.si