Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Univerzitetni študijski program 1. stopnje OKOLJSKO INŽENIRSTVO (pred 2021/2022 TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA) obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Študijski program TEHNIŠKO VARSTVO OKOLJA se je v letu 2020 preimenoval v OKOLJSKO INŽENIRSTVO. Novo ime programa se prične uporabljati z generacijo vpisa v 1. letnik od 2021/2022 naprej, prav tako se nov naziv diplomanta (dipl. inž. okolj. inž. (UN)) prične uporabljati za diplomante vpisne generacije 2021/2022 in za diplomante, ki v teku študija zapadejo novi vpisni generaciji 2021/2022

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Okoljsko inženirstvo (Tehniško varstvo okolja)

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk 1) in 3) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk);

kandidati iz točke 2) izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40 % točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40 % točk),
 • uspeh pri maturitetnem predmetu (20 % točk).

Znanje slovenskega jezika na ravni B1 pred vpisom v 2. letnik
Pred vpisom v 2. letnik morajo vsi kandidati izpolnjevati dodatni pogoj, znanje slovenskega jezika na ravni B1, ki ga kandidati dokazujejo z ustreznim uradnim potrdilom:

 • potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
 • spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
 • maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
 • spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
 • diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi pogoji za vpis od študijskega leta 2025/2026 naprej

Novi vpisni pogoji veljajo za generacijo vpisa v študijskem letu 2025/2026 in dalje

V univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil splošno maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo v enem izmed naslednjih srednješolskih programov: Elektrotehnik, Geodetski tehnik, Geotehnik, Gradbeni tehnik, Kemijski tehnik, Ladijski strojni tehnik, Lesarski tehnik, Metalurški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Strojni tehnik, Tehnik elektronskih komunikacij, Tehnik mehatronike in izpit iz enega od predmetov splošne mature: mehanika, fizika, matematika, računalništvo, elektrotehnika, kemija, biologija ali tuj jezik; izbran predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoji za vpis v višji letnik Okoljsko inženirstvo (Tehniško varstvo okolja) UN

Pogoji za vpis v višji letnik Okoljsko inženirstvo (Tehniško varstvo okolja) UN

 

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študenti napredujejo v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zberejo najmanj 50 ECTS kreditnih točk ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Matematična analiza (6 ECTS),
 • Temelji klasične fizike (4 ECTS),
 • Kemija (7 ECTS),
 • Okoljevarstvo (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študenti napredujejo v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in najmanj 45 ECTS kreditnih točk z opravljenimi izpiti 2. letnika ter imajo opravljene izpite iz naslednjih predmetov:

 • Mehanika tekočin (6 ECTS),
 • Prenos toplote in snovi (6 ECTS),
 • Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje (5 ECTS),
 • Onesnaženje zraka in nadzor (6 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Splošne kompetence diplomanta so definirane na osnovi naslednjih profilov temeljnih znanj in razumevanja: široka, analitična in integralna znanja o okolju, zmožnost razumevanja funkcioniranja okolja in načinov njihovega upravljanja, razumevanje medsebojnih odnosov in povezanosti med procesi in ljudmi na različnih ravneh njihovega delovanja v povezavi z okoljem, sposobnost razumevanja problema varstva okolja kot interdisciplinarnega problema, ki vključuje poznavanje tehničnih, naravoslovnih, družboslovnih, in drugih disciplin pri njegovem obvladovanju (pri preventivi in sanaciji).

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Okoljsko inženirstvo (Tehniško varstvo okolja) nudi dobro osnovo za zaposlovanje v najrazličnejših delovnih organizacijah. Poleg svoje temeljne usposobljenosti za izvajanje inženirskih opravil,  imajo dovolj široka teoretična znanja, da se bodo zaposlili na različnih področjih okoljskega inženirstva v gospodarstvu in javnih službah. Prav tako imajo diplomanti zelo dobre možnosti zaposlitve v različnih vejah industrije, saj je vsaka proizvodnja povezana z okoljskimi vplivi in monitoringom le teh. Dobre zaposlitvene možnosti so tudi v javnih in zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo z ravnanjem z odpadki in čiščenjem odpadnih vod. Diplomanti se zaposlujejo tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo s načrtovanjem, razvijanjem in nadzorovanjem naprav in postrojenj za pridobivanje energije, ter z raziskavami in razvojem okolju prijaznih virov energij.
Število vpisnih mest

15


Spletno mesto

OKI (TVO)

oki.fs.um.siStopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

diplomirani(a) inženir(ka) tehniškega varstva okolja (UN)

skrajšano: dipl. inž. teh. var. okolja (UN)

Pridobljen strokovni naziv za gen. vpisa v 1. l. od 2021/2022 naprej

diplomirani(a) inženir(ka) okoljskega inženirstva (UN)

skrajšano: dipl. inž. okolj. inž. (UN)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Jure Ravnik

jure.ravnik@um.si