Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

Gospodarsko inženirstvo


O študijskem programu

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo je prvi in edini pravi interdisciplinarni študijski program s področja industrijskega oz. inženirskega menedžmenta na Univerzi v Mariboru in v Sloveniji nasploh. V času študija oz. raziskovalnega dela študent obravnava izzive, kjer se povezujejo tehniški vidiki (s področja strojništva ali gradbeništva) z ekonomsko-poslovnimi vidiki. Namen študijskega programa je oblikovanje profila doktorja znanosti, ki omogoča raziskovalno-razvojno in znanstveno delo na področju, ki zahteva specifična znanja značilna za gospodarske inženirje in preplet ekonomsko-tehničnih znanj.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik interdisciplinarnega podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo

Predmetnik z učnimi vsebinami .
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V študijski program 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

  • študijski program 2. stopnje,
  • enovit bolonjski magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11.6.2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS
  • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v obsegu vsaj 30 ECTS, v čim širšem naboru predmetov študijskega programa 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, ki jih kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Kandidat mora opraviti obveznosti, ki mu jih določi pristojna komisija Senata članice od koder prihaja mentor.
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju:
- Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

 

Pogoji za vpis v višji letnik Gospodarsko inženirstvo DR

Pogoji za vpis v višji letnik Gospodarsko inženirstvo DR

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika:

- vsi predmeti 1. semestra in vsaj 1 predmet 2. semestra (skupaj 18 ECTS),
- uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 1. letnika (36 ECTS) na pristojni katedri.

Študentu, ki ne izpolnjuje vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za strojništvo oz. Komisija za podiplomski študij FGPA na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti prvega letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika:

- odobrena tema doktorske disertacije,
- uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 2. letnika (57 ECTS) na pristojni katedri.

Študentu, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve Fakultete za strojništvo oz. Komisija za podiplomski študij FGPA na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil.

Pogoji za prijavo teme doktorske disertacije:

Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 3 (27 ECTS), v skupnem obsegu 87 ECTS kreditnih točk.

Pogoji za zaključek študija
Kandidati za doktorja znanosti  morajo izpolnjevati naslednji pogoj za pridobitev doktorata znanost:

Pogoj, naveden v 3. odstavku 30. člena Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru: Doktorski študent mora imeti pred oddajo doktorske disertacije vsaj eno objavo iz doktorskega dela, pri kateri je prvi avtor. Za relevantno objavo štejejo znanstveni članki, objavljeni v revijah s faktorjem vpliva JCR, ki po vrednosti faktorja vpliva sodijo v zgornje tri četrtine kakovosti, in patenti s popolnim preizkusom.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo je raziskovalec  z vrhunskim teoretičnim in metodološkim znanjem reševanja najbolj zahtevnih problemov na širokem področju gospodarskega inženirstva (s fokusom na področju strojništva ali gradbeništva), ki izkazuje pretežno naslednje kompetence:

- Sposobnost reševanja konkretnih raziskovalnih problemov na različnih tehničnih področjih z integracijo ekonomskih in poslovnih ved kot tudi njenih sorodnih disciplin.

- Razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanj in integracije znanj s področij tehnike in ekonomsko in poslovnih ved na svojem konkretnem raziskovalnem in delovnem področju.

- Sposobnost široke uporabe standardnih raziskovalnih empiričnih metod na interdisciplinarnih tehničnih in ekonomsko-poslovnih področjih.

- Sposobnost oblikovanja in implementacije izvirnih znanstvenih rešitev danih interdisciplinarnih tehničnih in ekonomsko-poslovnih problemov.

- Sposobnost razvoja novih naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov.

- Sposobnost uporabe najsodobnejše računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in tehnoloških sistemov na strokovnem področju.

- Sposobnost priprave in vodenja (raziskovalno-razvojnih) projektov ter prijav na razpise v okviru različnih nacionalnih in evropskih finančnih mehanizmov.

 

 

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Gospodarsko inženirstvo se lahko zaposli na najzahtevnejših strokovnih in razvojnih delih ter vodstvenih funkcijah v gospodarskih in negospodarskih družbah (predvsem v visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah ter javni upravi). Doktorski študijski program Gospodarsko inženirstvo je zanimiv za diplomante Gospodarskega inženirstva in drugih tehniških in ekonomsko-poslovnih študijskih programov, ki že danes zasedajo pomembne položaje v gospodarskem in negospodarskem sektorju, tako v zasebnih kot javnih organizacijah.


Število vpisnih mest

7

izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(3. stopnja)
interdisciplinarni doktorski

Smeri študijskega programa

Program nima smeri

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

doktor(ica) znanosti

skrajšano: dr. (znanstveni naziv se piše pred imenom)

Vodja študijskega programa

izr. prof. dr. Mirko Ficko, FS

mirko.ficko@um.si