Univerza Maribor
SLO | ENG


Erasmus+ je program, ki omogoča mobilnost študentov za namen študija in praktičnega usposabljanja v tujini (ERASMUS="European Region Action Scheme for the Mobility of University Students"). Študenti Fakultete za strojništvo (FS) ta program koristijo predvsem za študijske izmenjave z evropskimi univerzami. Za ta namen ima FS podpisanih 89 medinstitucionalnih sporazumov.CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.