Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, z vso pozornostjo skrbimo za neprestano izpolnjevanje našega poslanstva, sledenje viziji in našim vrednotam. Na tej poti sledimo strateškim ciljem in usmeritvam, ki smo si jih zadali.

POSLANSTVO

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, s povezovanjem kakovostnega znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela na področju inženirskih ved prispeva k razvoju znanosti, tehnološkemu napredku gospodarstva in družbenega okolja. Pri svojem odločanju upošteva družbena in okoljska razmišljanja ter prevzema odgovornost za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje.

VIZIJA

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru bo razpoznavna, raziskovalno in izobraževalno odlična tehniška fakulteta.

SLOGAN »Inženirji soustvarjamo boljšo prihodnost«

VREDNOTE

 • Odličnost, avtonomija in odprtost raziskovalnega in izobraževalnega dela.
 • Usmerjenost raziskovanja in izobraževanja v dobrobit človeštva in ustvarjanje vključujoče družbe.
 • Poštenost, iskrenost, profesionalna etika in družbena odgovornost pri raziskovanju in izobraževanju.
 • Skrb za celosten razvoj študentov in zaposlenih.
 • Strokovna in raziskovalna podpora gospodarstvu.
 • Pripadnost fakulteti.
 • Smotrna poraba pridobljenih sredstev.

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE

STRATEŠKE USMERITVE FAKULTETE

1. SPLOŠNA USMERITEV

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru izobražuje kadre za inženirske poklice in z raziskovalnim delom ustvarja nova znanja, ki so izjemno potrebna za razvoj gospodarstva in družbe. Fakulteta se bo z vpetostjo v regijo in slovenski prostor aktivno vključevala v reševanje aktualnih družbenih problemov in skrbela za prenos in izmenjavo znanja v domačem in evropskem prostoru skladno z Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020 ter usmeritvami Univerze v Mariboru ob upoštevanju prioritet programov Obzorja 2020 in Evropa 2020.

2. KAKOVOST RAZISKOVANJA

S sinergijskimi učinki znotraj fakultete kakor tudi univerze in širše namerava Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru postati prepoznavna znanstveno-raziskovalna institucija z mednarodno pomembnimi znanstveno-raziskovalnimi in strokovnimi dosežki na izbranih področjih, kjer lahko dosežemo preboj, in ki bodo hkrati omogočali posredno in neposredno doseganje povečane dodane vrednosti v slovenskem gospodarstvu. Povečanje privlačnosti in konkurenčnosti raziskovalnega dela s poudarkom na pritegnitvi kakovostnih kadrov iz Slovenije in tujine.

Kvalitetno znanstveno raziskovalno delo na področju tehniških ved temelji na primerni eksperimentalni in računalniški opremi, ki omogoča razvoj novih računskih postopkov, novih eksperimentalnih tehnik in novih tehnoloških procesov. FS bo stremela k povečanju učinkovitosti pri pridobivanju sredstev oz. neposredne opreme, tako v okviru slovenskih in mednarodnih projektov kot tudi v neposredni povezavi s slovenskimi in tujimi podjetji.

3. KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA

Izvajanje rednih študijskih programov v obliki problemsko- in projektno orientiranega študija, v katerem so študentje obravnavani kot partnerji v študijskem procesu z možnostjo uporabe najsodobnejše izobraževalne in raziskovalne opreme. Načrtno izvajanje vseživljenjskega in funkcionalnega izobraževanja z namenom zagotavljanja stalne prisotnosti fakultete pri tehniškem visokotehnološkem izobraževanju, tako bivših diplomantov FS, drugih tehniških strokovnjakov, kakor tudi širše populacije. Vsebina in način izvajanja izobraževalnega procesa bosta usmerjeni v timsko, kreativno in inovativno delo s študenti.

4. RAZVOJ KADROV

Omogočanje strokovnega in osebnostnega razvoja vseh sodelavcev, spodbujanje njihove inovativnosti in ustvarjalnosti, ter spodbujanje neodvisnega in kritičnega razmišljanja. Načrtno dolgoročno razvijanje vrhunskih kadrov na izbranih področjih, ki so ključnega pomena za doseganje strateških ciljev fakultete. Akademska etika, odgovornost pedagoškega kadra za uspeh študentov in splošno delovno vzdušje na fakulteti bodo usmerjeni v stalno sporazumevanje in neposreden prenos znanj pri vseh aktivnostih na fakulteti. Letno prepoznavanje odličnosti zaposlenih na raziskovalnem in pedagoškem področju.

5. SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

Povečano sodelovanje z gospodarstvom mora biti usmerjeno v prenos ustreznih tehniških rešitev in omogočiti pretok znanja v obeh smereh ter tako prispevati k hitrejšemu tehnološkemu napredku. Obenem pa omogočiti rast namenskega projektnega dela v okviru izobraževalnega procesa študentov.

6. MATERIALNI POGOJI

Zagotoviti čim boljše delovne pogoje sodelavcev in študentov FS v razpoložljivih objektih z uporabo sodobnih obstoječih in lastno razvitih visokotehnoloških rešitev za varčno ravnanje z energijo in zagotavljanje udobnosti dela in študija. Temeljita obnova obstoječih lastnih objektov in pridobitev trenutno najetih prostorov v lastno upravljanje, njihova posodobitev in izvedba neposredne povezave objektov z osnovnim objektom FS.


STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 2015 - 2020

STRATEŠKI CILJI FAKULTETE 2015 - 2020

RAZISKOVANJE

 1. FS vzpostavlja pozitivno in zadovoljujoče raziskovalno delovno okolje, ki temelji na visokih standardih etike raziskovanja in objavljanja. Raziskovalce vzpodbuja k zavzetemu opravljanju svojega dela in doseganju znanstvene odličnosti.
 2. FS ohranja in vzpodbuja odličnost raziskovanja in objavljanja na področju tehnike in interdisciplinarnih raziskav.
 3. FS vzpodbuja kooperativno sodelovanje med raziskovalnimi skupinami na fakulteti in UM na skupnih prioritetnih področjih raziskovanja in se aktivno vključuje v integrirane projekte v ožji in širši regiji.
 4. FS nenehno tvorno sodeluje z gospodarskimi organizacijami in skrbi za prenos znanj v gospodarsko prakso. Vzpostavlja partnerski odnos z industrijo ter izvaja razvojne raziskave ter storitve za naročnike iz gospodarstva.
 5. FS vzpodbuja sodelavce/raziskovalce z doktorati, da  neprestano širijo svoja znanja v okviru znanstveno raziskovalnega in razvojnega projektnega sodelovanja z domačimi in tujimi partnerji, k čemur bo bistveno prispevalo tudi sprejetje Pravilnika o nagrajevanju odličnosti in posebnih uspehov pri raziskovalnem delu.
 6. FS si z vzpodbujanjem prijav na razpise za nabavo raziskovalne opreme nenehno prizadeva povečati učinkovitost pri pridobivanju le-te, tako v okviru slovenskih in mednarodnih projektov kot tudi v neposredni povezavi in s podporo slovenskih in tujih podjetij. S tem se zagotavlja ustrezno opremljanje in posodabljanje raziskovalne opreme.
 7. FS nenehno promovira posebne dosežke svojih raziskovalcev in komunicira z zainteresirano strokovno javnostjo in civilno družbo preko različnih medijev.

IZOBRAŽEVANJE

 1. Dolgoročno načrtovanje razvoja študijskih programov FS – vsebinska in strukturna prenova študijskih programov ob sočasni racionalizaciji izvedbe ter vključevanjem zunanjih deležnikov v načrtovanje in posodabljanje študijskih programov.
 2. Vzpostavitev sistema povezovanja izobraževalnega procesa FS s potrebami slovenskega gospodarstva v obliki izrednega študija in spodbujanja vseživljenjskega učenja.
 3. Izboljšanje kakovosti študija na FS z aktivnejšim sodelovanjem študentov, razvojem novih storitev in projektnega načina dela, ureditvijo infrastrukture in povezovanjem s podjetji.
 4. Internacionalizacija izobraževanja na FS.

KADRI

 1. Oblikovanje kadrovske strukture zaposlenih v skladu s pedagoškimi in raziskovalnimi cilji FS ob sočasnem zagotavljanjem boljših pogojev dela in racionalne rabe finančnih sredstev.
 2. Spodbujanje aktivne udeležbe zaposlenih pri delovanju in upravljanju FS ter zagotavljanje vseživljenjskega učenja zaposlenih.
 3. Priprava dolgoročne projekcije potreb po mlajših kadrih.

SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM

 1. FS vzpostavi in spremlja sistematično trajnostno sodelovanje inštitutov, laboratorijev ter posameznikov z gospodarstvom in vzpodbuja kooperativno sodelovanje z raziskovalnimi skupinami v gospodarstvu.
 2. FS aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi predstavitvenih aktivnosti, sejmov ter seminarjev za industrijo in v sodelovanju z industrijo.
 3. FS v naslednjem desetletnem obdobju skrbi za stalno povečevanje obsega in vrednosti projektov v sodelovanju z gospodarstvom s spodbujanjem nakupa nove raziskovalne opreme in učinkovitejše uporabe obstoječe opreme.
 4. FS aktivno pridobiva donatorska in sponzorska sredstva za posodobitev raziskovalne in izobraževalne opreme, prostorov ter seminarjev-delavnic in financiranje študentskih projektov.
 5. Vzpostavitev aktivne spletne podstrani za sodelovanje z gospodarstvom s ponudbo storitev,  primeri osnovnih strojnih preračunov ter seznamom podjetij kot reference FS UM.

MATERIALNI POGOJI

 1. Primerno vzdrževanje in izvedba nujno potrebnih posodobitev obstoječih prostorov za zagotavljanje čim boljših delovnih pogojev sodelavcev in študentov FS.
 2. Pridobitev trenutno najetih prostorov v lastno upravljanje in njihova temeljita posodobitev.
 3. Ureditev študijskih prostorov, namenjenih samo za študente in delo s tutorji, do konca leta študijskega leta 2016/17.
 4. Nenehno skrb za posodabljanje pedagoške in raziskovalne opreme.
 5. Vzdržno finančno poslovanje.
 6. Uveljavitev ustreznejšega načina financiranja javne službe.