Univerzitetni center za elektronsko mikroskopijo

Infrastrukturni raziskovalni center Univerze v Mariboru

UCEM deluje v okviru Inštituta za tehnologijo materialov Fakultete za strojništvo Maribor, kjer je na razpolago oprema za svetlobno in vrstično elektronsko mikroskopijo ter pripravo različnih vrst vzorcev.

UCEM je bil kot prvi infrastrukturni raziskovalni center na Univerzi v Mariboru ustanovljen s sklepom univerzitetnega senata dne 1. 8. 2005.
Ustanovne članice so:
- Fakulteta za strojništvo
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
- Fakulteta za gradbeništvo

Temeljni cilj centra je omogočiti čim večjo dostopnost do raziskovalne opreme vsem učiteljem, študentom in raziskovalcem na Univerzi v Mariboru, drugim raziskovalnim institucijam ter gospodarstvu.