Univerza Maribor
SLO | ENG

POSLOVODNI ODBOR

Poslovodni odbor Fakultete za strojništvo odloča o poslovanju, o zadevah materialne narave ter o upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Fakulteta za strojništvo pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Poslovodni odbor v skladu s statutom določi svoje naloge in sprejme poslovnik ter program dela.

Poslovodni odbor ima tri do sedem članov, ki jih izvoli Akademski zbor Fakultete za strojništvo na predlog dekana. Člani Poslovodnega odbora so lahko tudi drugi delavci članice.

Mandatna doba članov Poslovodnega odbora traja štiri leta.

Dekan in tajnik sta člana Poslovodnega odbora po svojem položaju.

Predsednik Poslovodnega odbora je dekan po svojem položaju.


Sestava poslovodnega odbora

Predsednik:  dekan, red. prof. dr. Bojan DOLŠAK

Člani:

Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav., tajnica FS
red. prof. dr. Darinka FAKIN
izr. prof. dr. Darko LOVREC
red. prof. dr. Niko SAMEC
red. prof. dr. Franc ZUPANIČ
Filip HERCEG, prodekan za študentska vprašanja

 

Zapisniki sej poslovodnega odbora

  • Zapisniki sej 2017

 Zapisnik 20. izredne seje PO FS - 1.3.2017 (584 KB)
 Zapisnik 18. izredne seje PO FS - 1.2.2017 (629 KB)
 Zapisnik 19. izredne seje PO FS - 21.2.2017 (717 KB)
 Zapisnik 25. korespondenčne seje PO FS - 10.2.2017 (472 KB)
 Zapisnik 17. izredne seje PO FS - 25.1.2017 (633 KB)
 Zapisnik 24. korespondenčne seje PO FS - 18.1.2017 (629 KB)

  • Zapisniki sej 2016

 Zapisnik 23. korespondenčne seje PO FS - 5.12.2016 (620 KB)
 Zapisnik 16. izredne seje PO FS - 29.11.2016 (663 KB)
 Zapisnik 22. korespondenčne seje PO FS - 20.10.2016 (55 KB)
 Zapisnik 21. korespondenčne seje PO FS - 6.10.2016 (131 KB)
 Zapisnik 20. korespondenčne seje PO FS - 21.9.2016 (482 KB)
 Zapisnik 15. izredne seje PO FS - 13.9.2016 (659 KB)
 Zapisnik 19. korespondenčne seje PO FS - 20.7.2016 (614 KB)
 Zapisnik 14. izredne seje PO FS - 4.7.2016 (480 KB)
 Zapisnik 18. korespondenčne seje PO FS, podpisan - 31.5.2016 (237 KB)
 Zapisnik 13. izredne seje PO FS - 11.5.2016 (388 KB)
 Zapisnik 17. korespondenčne seje PO FS, podpisan - 21.4.2016 (58 KB)
 Zapisnik 16. korespondenčne seje PO FS, podpisan - 5.4.2016 (218 KB)
 Zapisnik 15. korespondenčne seje PO FS, podpisan - 26.2.2016 (134 KB)
 Zapisnik 12. izredne seje PO FS - 22.2.2016 (469 KB)
 Zapisnik 11. izredne seje PO FS - 12.2.2016 (197 KB)
 Zapisnik 14. korespondenčne seje PO FS - 3.2.2016 (280 KB)


Dekan

prof. dr. Bojan Dolšak

Prostor: J2-229/6

Telefon: +386 (0)2 220 7691

bojan.dolsak@um.si
Namestnik predsednika Poslovodnega odbora

prof. dr. Franc Zupanič

Prostor: B-001

Telefon: +386 (0)2 220 7863

franc.zupanic@um.si