Tehnologija materialov in preoblikovanje

Inštitut za tehnologijo materialov kot del Fakultete za strojništvo povezuje katedro za materiale in preoblikovanje in tri laboratorije.

Katedra za materiale in preoblikovanje je vključena v pedagoški proces vseh programov Fakultete za strojništvo, kot tudi v interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo - Strojništvo (EPF) ter Mehatronika (FERI).

Podrobne informacije glede študijskih programov, predmetnikov, študijskih smeri in pogojev za vpis najdete na spletni strani  fakultete za strojništvo.