Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje Tehniško varstvo okolja obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Študijski program 3. stopnje Tehniško varstvo okolja bo v študijskem letu 2019/2020 nadomesti nov študijski program Doktorska šola Fakultete za strojništvo. Ob prekinitvi študija (ponovni vpis, mirovanje statusa...) študent zapade oziroma lahko zaključi študij po novem programu. V tem primeru bodo kandidati zaključili študij po drugem programu, kot so bili vpisani in potreben bo vpis v nov študijski program, ki se po določilih  65. člena Zakona o visokem Šolstvu opravi v skladu z razpisom za vpis, torej s prijavo za vpis preko eVŠ.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Tehniško varstvo okolja

Predmetnik z učnimi vsebinami 
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V doktorski študijski program 3. stopnje Tehniško varstvo okolja se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  • študijski program 2. stopnje;
  • enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami.
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS;
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; taki kandidati morajo še pred vpisom v študijski program opraviti študijske obveznosti iz študijskega programa 2. stopnje v skupnem obsegu 30 ECTS točk s področja ekologije in varstva okolja. Študijske obveznosti (nabor vsebin) takim kandidatom določi Komisija za študijske zadeve FS, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju:
- Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

 

Pogoji za vpis v višji letnik Tehniško varstvo okolja DR

Pogoji za vpis v višji letnik Tehniško varstvo okolja DR

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika:

  • vse tri obvezne predmete (18 ECTS),
  • najmanj dva izbirna predmeta (12 ECTS),
  • opravljene Metode znanstveno raziskovalnega dela 1 (12 ECTS).

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili. 


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika:

  • individualno raziskovalno delo I (30 ECTS) in II (30 ECTS), ki mora biti uspešno predstavljeno na pristojni katedri.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

S podiplomskim doktorskim študijskim programom pridobi doktorand predvsem vrhunska poglobljena teoretična, a tudi strokovna znanja, veščine in metode dela za reševanje najbolj zahtevnih znanstvenih in strokovnih problemov. S poglobljenim študijem znanstvenih metod, ob hkratnih raznovrstnih strokovnih in aplikativnih študijskih vsebinah programa, bo doktorand razvil sposobnost vrhunskega abstraktnega in asociativnega mišljenja, sinteze znanj iz širokega področja strojništva in tudi drugih disciplin, vodenja najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov, prenosa raziskovalnih dosežkov v prakso ter razvoja inovativnih postopkov pri reševanju problemov.

Študenti podiplomskega doktorskega programa bodo med študijem pridobili ustrezne splošne kompetence, da bodo sposobni v skladu s visokimi standardi delovne uspešnosti, ki so postavljeni pred vrhunsko izobražene znanstvenike oziroma strokovnjake, sposobni  reševati najbolj zahtevne znanstvene in strokovne probleme.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela ter vodstvene funkcije v gospodarskih družbah. Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.
Število vpisnih mest

0

izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


Spletno mesto

TVO

tvo.fs.um.si


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(3. stopnja)
doktorski

Smeri študijskega programa

Program nima smeri.

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

doktor(ica) znanosti

skrajšano: dr. (znanstveni naslov se piše pred imenom)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Niko Samec

niko.samec@um.si