Univerza Maribor

Rules

Only words with 2 or more characters are accepted
Max 200 chars total
Space is used to split words, "" can be used to search for a whole string (not indexed search then)
AND, OR and NOT are prefix words, overruling the default operator
+/|/- equals AND, OR and NOT as operators.
All search words are converted to lowercase.

SLO | ENG

O študijskem programu

O študijskem programu

Doktorski študijski program 3. stopnje STROJNIŠTVO obsega uravnoteženo kombinacijo znanj, ki smo jih v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdelili med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso in diplomskim delom ter individualna in poslovna znanja.

Študijski program 3. stopnje Strojništvo bo v študijskem letu 2019/2020 nadomesti nov študijski program Doktorska šola Fakultete za strojništvo. Ob prekinitvi študija (ponovni vpis, mirovanje statusa...) študent zapade oziroma lahko zaključi študij po novem programu. V tem primeru bodo kandidati zaključili študij po drugem programu, kot so bili vpisani in potreben bo vpis v nov študijski program, ki se po določilih  65. člena Zakona o visokem Šolstvu opravi v skladu z razpisom za vpis, torej s prijavo za vpis preko eVŠ.

Predmetnik

Predmetnik

Predmetnik podiplomskega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Strojništvo

Predmetnik z učnimi vsebinami ​​​​​​​
Objavljen je na spletnih straneh Univerze v Mariboru. Izberite ustrezen letnik in seveda smer študija. S klikom na posamezen predmet si lahko ogledate tudi učni načrt le-tega.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na doktorski študijski program 3. stopnje Strojništvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

  • študijski program 2. stopnje;
  • enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS točkami;
  • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, ki je ovrednoten najmanj z 240 ECTS:
  • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije v skupnem obsegu najmanj 240 ECTS; takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo naslednje študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS točk iz študijskega programa 2. stopnje Strojništvo, ki jih morajo opraviti pred vpisom: Izbrana poglavja iz matematike (6 ECTS), Izbrana poglavja iz mehanike (6 ECTS), Sodobni inženirski materiali (6 ECTS), Metode eksperimentalnega dela (6 ECTS), Numerično modeliranje in računalniške simulacije (6 ECTS);
  • enakovredno izobraževanje v tujini.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis v študijski program 3. stopnje se upošteva uspeh pri predhodnem študiju:
- Povprečna ocena z zaključnim delom: 100%

 

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo DR

Pogoji za vpis v višji letnik Strojništvo DR

Pogoji za napredovanje študentov 

Pogoji za napredovanje v 2. letnik:

Študent napreduje v 2. letnik, če opravi naslednje obveznosti 1. letnika:

  • vsi predmeti  1. semestra (15 ECTS),
  • uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 1. letnika (39 ECTS) na pristojni katedri.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 2. letnik, če imajo izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 1. letnika (več kot 30 ECTS) ter so opravili zgoraj navedene predmete, v kolikor obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.


Pogoji za napredovanje v 3. letnik:

Študent napredujejo v 3. letnik, če ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter naslednje študijske obveznosti 2. letnika:

  • odobrena tema doktorske disertacije,
  • uspešna predstavitev rezultatov individualnega raziskovalnega dela 2. letnika (51 ECTS) na pristojni katedri.

Študentom, ki ne izpolnjujejo vseh obveznosti za napredovanje, lahko Komisija za študijske zadeve članice univerze na njihovo prošnjo izjemoma odobri vpis v 3. letnik, če imajo opravljene vse izpite 1. letnika (60 ECTS) in izpolnjenih več kot polovico študijskih obveznosti 2. letnika (več kot 30 ECTS), če obveznosti niso mogli izpolniti iz upravičenih razlogov, ki so določeni v Statutu Univerze v Mariboru, in če je pričakovati, da bodo obveznosti izpolnili.

Pogoji za prijavo teme doktorske disertacije:

Študent lahko prijavi temo doktorske disertacije, ko ima opravljene vse študijske obveznosti 1. letnika (60 ECTS) ter Individualno raziskovalno delo 3 (15 ECTS), v skupnem obsegu 75 ECTS kreditnih točk.

Kompetence diplomanta

Kompetence diplomanta

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Strojništvo je mladi raziskovalec  z vrhunskim teoretičnim in metodološkim znanjem reševanja najbolj zahtevnih problemov na področju strojništva, ki izkazuje pretežno naslednje kompetence:

• poznavanje in uporaba najsodobnejših metod raziskovalnega in inženirskega dela,

• sposobnost individualnega kreativnega razmišljanja s sintezo vrhunskih znanj pri iskanju rešitev kompleksnih problemov s področja strojništva,

• razvoj novih naprednih tehnologij, inovativnih izdelkov in sistemov,

• sposobnost samostojnega ali skupinskega inženirskega in raziskovalnega dela najvišje zahtevnosti,

• mobilnost in prilagodljivost pridobljenih znanj,

• samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost,

• sposobnost uporabe najsodobnejše računalniške, informacijske in komunikacijske tehnologije in tehnoloških sistemov na strokovnem področju,

• strokovna odličnost, družbena koristnost, etična odgovornost in zavezanost profesionalni etiki.

Zaposlitvene možnosti

Zaposlitvene možnosti

Diplomant doktorskega študijskega programa 3. stopnje Strojništvo se lahko zaposli na najzahtevnejših strokovnih in razvojnih delih ter vodstvenih funkcijah v gospodarskih družbah. Najzahtevnejša strokovna in razvojna dela v državni upravi. V visokem šolstvu in raziskovalnih institucijah.
Število vpisnih mest

0

izredni študij


Tiskano gradivo

Brošura

pdf datoteka


 

Stopnja in vrsta študija

podiplomski
(3. stopnja)
doktorski

Smeri študijskega programa

Program nima smeri

Trajanje študija in število ECTS

3 leta, 180 ECTS

6 semestrov

Pridobljen strokovni naziv

doktor(ica) znanosti

skrajšano: dr. (znanstveni naziv se piše pred imenom)

Vodja študijskega programa

red. prof. dr. Zoran Ren

zoran.ren@um.si