3D skeniranje main menu

Home About Services Testimonial Contact Boben Violina

Laboratorij za inženirsko oblikovanje fakultete za strojništvo UM

Obvladovanje 3D programskih orodij omogoča profesionalno izvedbo kakršnihkoli zamisli.

Prelomnica pa nastopi, ko to klasično risarsko znanje nadgradijo z računalniškim 3D modeliranjem izdelkov.

Fakulteta za stojništvo - UM - Spletna stran FS.

CITRE

Citre

Cítre so ljudsko strunsko glasbilo iz družine brenkal, razširjeno predvsem v alpskih deželah. Imenujejo jih tudi klavir malega človeka. Imajo 30 do 45 strun, od tega 4 ali 5 melodijskih, ostale so spremljevalne. Na melodijske strune se igra s trzalico, na spremljevalne pa s prsti levice. Izvor ni jasen, dokazano pa je, da so že antična ljudstva igrala na instrumente, podobne današnjim citram.

- povezava do 3D modela CITRE

Za časa kralja Ptolemeja I. na slavnosti v Aleksandriji sodelovalo šeststo glasbenikov, med njimi tristo citrarjev. Omenjene so v knjigah starih prerokov, nanj so se učili igrati tudi egiptovski kralji. Tedaj so jih imenovali chetarah, pod imenom cithara so jih poznali Arabci, ki so jih v času križarjev zanesli v Evropo. Tedaj so bile citre v obliki oglate redonančne skrinje. Glasbilo s strunami, na katero se z desnico brenka, z levico pa prebira strune, podolgovate oblike, se na Slovenskem imenuje na splošno citre, ne glede na to, ali so domač izdelek ali tovarniški oz. obrtniški.

FLAVTA

Citre

Flavta, slovensko imenovana tudi piščal, spada med pihala in je eno prvih glasbil, ki jih je izumil človek. Izdelovali so jih pastirji iz vrbovih vej, v Aziji pa iz bambusovih palčk.

- povezava do 3D modela FLAVTA

Narodni muzej Slovenije hrani domnevno najstarejše glasbilo iz družine flavt v svetu, t. i. fistulo, katere starost je ocenjena med 42.000 in 82.000 let. Narejena je iz kosti jamskega medveda in ima 4 luknjice, ki jih lahko pokrijejo prsti. Med primitivne oblike tega pihala štejemo pastirske žveglje in antične piščali, ki so jih povezovali v skupine in jih poimenovali siringa (tudi panova piščal). Te piščali so narejene iz trstičja in nimajo luknjic. Njihova nadgradnja so piščali z luknjicami, kasneje kljunasta flavta, ki ima tudi ustnik, in blok flavta.

HARFA

Citre

Hárfa je prastaro strunsko glasbilo z okrog 45 strunami, trikotnim trupom in pedali. Spada med najstarejše glasbene instrumente, saj prve oblike v Mezopotamiji in Egiptu najdemo že pred 3000 let pr. n. št.

- povezava do 3D modela HARFA

Verjetno je nastala, ko je človek ugotovil, da tetiva loka ob tresenju proizvaja lep ton in so ji dodali še več strun.Omenjena je tudi v Bibliji, antičnih epih in celo na egipčanskih stenskih poslikavah. Danes poznamo koncertne in ljudske harfe, različice slednjih lahko najdemo po vsem svetu.

SAKSOFON

Citre

Saksofon je glasbilo, ki je nastalo v obdobju romantike (1846), skonstruiral pa ga je Adolphe Sax kot povezavo med kovinskimi trobili in lesenimi pihali. Saksofon je eno redkih glasbil, ki nosijo ime svojega izdelovalca. Saksofon igrajo saksofonisti, sestavljen pa je iz treh delov: ustnika z jezičkom, vratu (pipe) in telesa z zaklopkami.

- povezava do 3D modela SAKSOFON

Glede na vrstni red patentiranih saksofonov v pravni listini bi lahko sklepali, da so Saksa v prvi vrsti zanimali nižji instrumenti te vrste. Za razliko od ostalih pihalnih instrumentov lahko saksofon prilagaja jakost (dinamiko) izvajanja veliko bolje v vseh registrih. Npr., flavta in fagot sta v nizkem registru šibka in ne zmoreta glasnih tonov, oboa je v nizkem registru glasna in ne zmore tihih tonov, itd.

Contact

990 Digital Street, New Forest Area, San Francisco, CA 10660