Univerza Maribor
SLO | ENG

Priznavanje tujega izobraževanja

Kandidati imetniki tuje listine o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje na Univerzi v Mariboru morajo v skladu z  Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (177 KB) (Ur. l. RS, št. 87/2011 s sprem. in dopol. do 109/2012) pridobiti Odločbo o priznavanju tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na UM.

Postopek priznavanja tujega izobraževanja lahko kandidati sprožijo zgolj skupaj z izpolnitvijo in oddajo elektronskega obrazca za prijavo na študij, izpolnjeno v eVŠ, na spletnem portalu:  http://portal.evs.gov.si/prijava/. Izpolnjen in oddan elektronski obrazec za prijavo na študij šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja. Kandidati, ki bodo oddali nepopolno prijavo, bodo k morebitnim dopolnitvam individualno pozvani po navadni oz. elektronski pošti.

Dodatne informacije glede postopka priznavanja tujega izobraževanja:

Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru

Vsak delavnik od 9:00 do 11:00 in 13:00 do 14:00

tel. +386/2 235 5263

E-mail:  priznavanjeizobrazevanja@um.si

 

OPOZORILO:

Rok za izdajo odločbe o priznavanju tujega izobraževanja je v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) (Ur. l. RS, št. 87/2011, 97/2011 popr. in 109/12) dva meseca od prejema popolne vloge. Kandidati morajo upoštevati roke za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku.