Univerza Maribor
SLO | ENG

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Strojništvo
Obvestila za izredne študente

Obvestila

Urniki 1. in 2. stopnje izrednega študija za študijsko leto 2017/2018 so zaključeni in objavljeni na spletni strani. Spletni urnik spremljajte vsakodnevno zaradi morebitnih sprememb.

Priznavanje izpitov - vlogo za priznavanje izpitov lahko oddate najkasneje do 31.10. v tekočem študijskem letu.

Obisk pedagoškega procesa - v predavalnici so lahko le študenti, ki jih ima izvajalec pedagoškega procesa na seznamu, ki ga je prejel iz referata. Vsi ostali, ki bi želeli PONOVNO poslušati predavanja in vaje iz posameznih predmetov, lahko v referatu uredite dokumentacijo. Za vsak predmet je potrebno poravnati strošek izvedbe predmeta z izpitom v višini 320,00 EUR.

Izpitni roki na izrednem študiju

Statika in trdnost (1. letnik S-VS) - pri doc. dr. Boštjanu Harlu bo v ponedeljek, 26.2.2018 ob 16.15 v predavalnici B-301. Obvezna je prijava na izpit preko AIPS-a.

Kolokviji

Osnove energetskih strojev in naprav (2. letnik S-VS) - pri dr. Luki Lešniku bo računski kolokvij v četrtek, 22.2.2018 ob 17. uri v predavalnici B-301. Teoretični kolokvij pa bo v ponedeljek, 5.3.2018 ob 17. uri v predavalnici B-301.

Numerično modeliranje in računalniške simulacije (1. letnik S-MAG) - pri prof. dr. Zoranu Renu bo kolokvij v ponedeljek, 26.2.2018 ob 17. uri v predavalnici B-201.

Spremembe na urniku

Računalniške simulacije v konstrukterstvu (3. letnik S-VS-KO) - termina 5.2.2018 in 7.2.2018 pri prof. dr. Miranu Ulbinu se prestavita na nova termina 19.2.2018 in 21.2.2018 zaradi odsotnosti profesorja.

Varnostni in tehniški predpisi (3. letnik S-VS-KO) - termin 15.2.2018 pri doc. dr. Janezu Krambergerju se prestavi na torek, 20.2.2018 ob 16.15 v kabinetu.

Gospodarnost tehniških sistemov (3. letnik S-VS-KO) - termin 28.2.2018 pri doc. dr. Janezu Krambergerju se prestavi na torek, 27.2.2018 ob 16.15 v sejni sobi B-307.

Oprema in diagnostika motorjev (3. letnik S-VS-EPOS) - termin 7.3.2018 pri dr. Luki Lešniku se ura prestavi iz 16.15 na 18.05.

Urniki za izredne študente

Šolnine