Univerza Maribor
SLO | ENG

MAGISTRSKI ŠTUDIJ

Strojništvo
Obvestila za izredne študente

Obvestila

Urniki 1. in 2. stopnje izrednega študija za študijsko leto 2017/2018 so zaključeni in objavljeni na spletni strani. Spletni urnik spremljajte vsakodnevno zaradi morebitnih sprememb.

Priznavanje izpitov - vlogo za priznavanje izpitov lahko oddate najkasneje do 31.10. v tekočem študijskem letu.

Izpitni roki na izrednem študiju

Tehniška fizika (1. letnik S-VS) - pri prof. dr. Jani Padežnik Gomilšek bo v četrtek, 30.11.2017 ob 16.15 v predavalnici B-201. Obvezna je prijava na izpit preko AIPS-a.

Razvoj izdelka (3. letnik S-VS-KO) - pri mag. Borutu Golobu, viš. pred. bo v ponedeljek, 4.12.2017 ob 16.15 v predavalnici B-201. Izpitni rok je predviden za lansko generacijo študentov. Obvezna je prijava na izpit preko AIPS-a.

Osnove energetskih strojev in naprav (2. letnik S-VS) - pri prof. dr. Bredi Kegl bo v ponedeljek, 11.12.2017 ob 17. uri v predavalnici B-301. Izpitni rok je razpisan za lansko in prejšnje generacijo. Obvezna je prijava na izpit preko AIPS-a.

Izbrana poglavja iz matematike (1. letnik S-MAG) - pri doc. dr. Ireni Kosi Ulbl bo v sredo, 13.12.2017 ob 17. uri v predavalnici B-301 (teoretični del izpita). Računski del izpita bo v sredo, 20.12.2017 ob 17. uri v predavalnici B-301. Obvezna je prijava na izpit preko AIPS-a na izpitni rok 13.12.2017.

Kolokviji

 

Spremembe na urniku

Varilna tehnika (3. letnik S-VS-KO) - vaje bo izvedel asist. Timi Karner, novi termini vaj so 24.11.2017, 12.12.2017 in 13.12.2017.

Tehniška mehanika tekočin in prenos toplote (2. letnik S-VS) - termina 8.11.2017 in 9.11.2017 pri prof. dr. Juretu Marnu sta odpadla. Nadomestna termina bosta v sredo, 29.11.2017 ob 16.15 v predavalnici B-301 in v petek, 1.12.2017 ob 16.15 v sejni sobi B-304.
Vaje pri dr. Iljažu se prestavijo s termina 22.11.2017 na nov termin 23.11.2017 ob 16.15 v predavalnici B-301.

Izbrana poglavja iz mehanike (1. letnik S-MAG) - vaje pri doc. dr. Mateju Zadravcu se prestavijo s petka, 24.11.2017 na sredo, 29.11.2017 ob 16.15 v sejni sobi B-304.

Objavljanje znanstvenih rezultatov (2. letnik S-DR) - vsi termini pri prof. dr. Simoni Strnad so se prestavili na novo uro pričetka - 15.20 v sejni sobi B-305 razen termina 20.12.2017, ki bo ob 15.20 v sejni sobi B-307. Termini trajajo po 2 šolski uri.

Urniki za izredne študente

Šolnine