Univerza Maribor
SLO | ENG

Študijski koledar

Pri pripravi študijskega koledarja za študijsko leto 2016/2017 je upoštevan 37. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - UPB, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), 28., 29. in 89. člen Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB14, Uradni list RS, št. 44/2015, 92/2015), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB, 52/10, 40/12 – ZUJF in 19/15).

Ponedeljek, 26. september — petek, 30. september 2016 uvajalni teden za bruce
Ponedeljek, 3. oktober 2016 začetek predavanj v zimskem semestru
Ponedeljek, 31. 10. 2016 Dan reformacije**
Torek, 1. 11. 2016 Dan spomina na mrtve (Vsi sveti)**
Ponedeljek, 28. november — petek, 2. december 2016 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Ponedeljek, 26. 12. 2016 Dan samostojnosti in enotnosti**
Torek, 27. december 2016 — petek, 30. december 2016  božično– novoletni prazniki* 
Petek, 20. januar 2017 konec predavanj v zimskem semestru
Sreda, 25. januar 2017 rektorjev dan*
Ponedeljek, 23. januar — petek, 17. februar 2017 zimsko izpitno obdobje
Sreda, 8. februar 2017 Prešernov dan**
Ponedeljek, 20. februar 2017 začetek predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 17. april 2017 velikonočni ponedeljek**
Ponedeljek, 3. april — petek, 7. april 2017 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Četrtek, 27. april — torek, 2. maj 2017 prvomajske počitnice*
Torek, 16. maj 2017 dan študentov*
Petek, 9. junij 2017 konec predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 12. junij — petek, 7. julij 2017 poletno izpitno obdobje
Ponedeljek, 12. junij — petek, 16. junij 2017 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Sreda, 16. avgust — torek, 12. september 2017 jesensko izpitno obdobje
Torek, 15. avgust 2017 Marijino vnebovzetje**
Ponedeljek, 18. september 2017 dan Univerze v Mariboru
Petek, 29. september 2017 konec študijskega leta

*pedagoškega procesa prosti dnevi

**dela prosti dnevi (prazniki)

 Prenos koledarja (pdf) (56 KB)