Univerza Maribor
SLO | ENG

Praktično usposabljanje

Obveznost študentov nekaterih študijskih programov na FS, je med drugim tudi praktično usposabljanje, ki je eden izmed pomembnih doprinosov k spoznavanju stroke in izgradnji bodočega strokovnjaka.

V spodnjih zavihkih so podrobneje opisani pogoji in načini opravljanja praktičnega usposabljanja po posameznih študijskih programih. Pri vsakem študijskem programu je priložen tudi dokument (pdf) z opisom "Okvirnih vsebin praktičnega usposabljanja na študijskem programu".

 Karierni center UM o praksi v tujini. (1.5 MB)


Strojništvo UN

Študijski program predvideva izvedbo praktičnega usposabljanja v obsegu 200 ur (5 tednov oz. 25 delovnih dni) v poletnem semestru 3. letnika.

 Okvirne vsebine praktičnega usposabljanja (542 KB)

Oblikovanje in tekstilni materiali UN

Praktično usposabljanje sestoji iz dveh delov in sicer:

  • Prvi del v trajanju 120 ur (3 tedne oz. 15 delovnih dni) se izvaja v letnem semestru prvega letnika študija, oz. med počitnicami.
  • Drugi del v trajanju 120 ur (3 tedne oz. 15 delovnih dni) se izvaja v letnem semestru drugega letnika študija, oz. med počitnicami.

Strojništvo VS

Študijski program predvideva izvedbo praktičnega usposabljanja v obsegu 480 ur (12 tednov oz. 60 delovnih dni) v poletnem semestru 3. letnika.

 Okvirne vsebine praktičnega usposabljanja (525 KB)

Mehatronika VS

Študijski program predvideva izvedbo praktičnega usposabljanja v  poletnem semestru 3. letnika, in sicer v obsegu 450 ur (pribl. 11,5 tednov oz. pribl. 57 delovnih dni; 15 ECTS) v poletnem semestru 3. letnika.

 Okvirne vsebine praktičnega usposabljanja (178 KB)

Tehnologije tekstilnega oblikovanja VS

Študijski program predvideva izvedbo praktičnega usposabljanja v obsegu 360 ur (9 tednov oz. 45 delovnih dni) v poletnem semestru 3. letnika.

 Okvirne vsebine praktičnega usposabljanja (259 KB)


Navodila in obrazci


Študenti na praktičnem usposabljanju

Študenti brez statusa

Vprašanja in predlogi


Priznavanje prakse


Če ste bili zaposleni

Če ste sodelovali pri verificiranem projektu

 Obrazec za priznavanje prakse - VERIFICIRANI PROJEKT (497 KB)

Predhodno morate pridobiti soglasje oz. mora biti projekt verificiran, v skladu z navodili.

Če ste izredni študent

Izredni študenti lahko zaprosite za priznavanje prakse tudi na podlagi delovne dobe.

 Obrazec za priznavanje prakse - DELOVNA DOBA (427 KB)


Verificiran projekt

Na Fakulteti za strojništvo lahko študenti opravljajo praktično usposabljanje v okviru verificiranih projektov, to je projektov, ki po vsebini in obsegu zagotavljajo ustrezno praktično aktivnost študentov. 

Nosilci projektov, ki želite zagotoviti prakso študentom v okviru svojega projekta morate podati pisno prošnjo.

 Prošnja za opravljanje prakse na FS (911 KB)Svetovalec za praktično usposabljanje

mag. Igor Nahtigal, univ. dipl. inž. tekst.

Prostor: J2-229/1

Telefon: +386 (0)2 220 7515

igor.nahtigal@um.si