Univerza Maribor
SLO | ENG

Navodila za pripravo zaključnih del


Navodila za pripravo diplomskih del

Navodila za pripravo diplomskega dela (1. stopnja) 

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru diplomskih del dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1.  Navodila za pripravo diplomskega dela 1. stopnje
   (143 KB)
 2.  Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela 1. in 2. stopnje (1012 KB)
 3.  Povzetek Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela za študente FS (886 KB)
 4.  Postopki od prijave teme do zaključka študija (518 KB)
 5.  Predstavitev - Noč pisanja diplome 2017 (1.9 MB)

V pomoč študentom so na voljo tudi predloge za naslovno stran platnice in naslovno stran v delu v skladu s študijskim programom.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

  

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, z dne 11.5.2015,  poravnati strošek priprave in zagovora  diplomskega, magistrskega in doktorskega dela  in sicer v skladu s Cenikom UM sprejetega za vsako posamezno študijsko leto (3. odstavek 22. člena). V skladu s Cenikom 2017/2018 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 80,00 €. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Strošek priprave in zagovora zaključnega dela se zaračuna vsakič, ko študent v času brez statusa, odda novo prijavo teme zaključnega dela.

Navodila za pripravo magistrskih del

Navodila za pripravo magistrskega dela (2. stopnja)

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru magistrskih del 2. stopnje dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1.  Navodila za pripravo magistrskega dela 2. stopnje (141 KB)
 2.  Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela 1. in 2. stopnje
   (1012 KB)
 3.  Povzetek Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela za študente FS
   (886 KB)
 4.  Postopki od prijave teme do zaključka študija (518 KB)
 5.  Predstavitev - Noč pisanja diplome 2017 (1.9 MB)

V pomoč študentom so na voljo tudi predloge za naslovno stran platnice in naslovno stran v delu v skladu s študijskim programom:

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41AG z dne 11.5.2015, poravnati strošek priprave in zagovora diplomskega, magistrskega in doktorskega dela in sicer v skladu s Cenikom UM sprejetim za vsako posamezno študijsko leto (22. člen). V skladu s Cenikom 2017/2018 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 80,00€. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Strošek priprave in zagovora zaključnega dela, se zaračuna vsakič, ko študent v času brez statusa, odda novo prijavo teme zaključnega dela.

Navodila za pripravo doktorskih del

Navodila za pripravo doktorske disertacije (3. stopnja)

Študenti Fakultete za strojništvo so pri pripravi in zagovoru doktorske disertacije dolžni slediti določilom, zapisanim v naslednjih dokumentih:

 1.  Navodila za pripravo doktorske disertacije (112 KB)
 2.  Pravilnik o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije (323 KB)
 3.  Postopki od prijave teme do zaključka študija (204 KB)

Obvestilo o plačilu diplomskega, magistrskega in doktorskega dela za študente brez statusa

Obveščamo vas, da morate vsi študenti brez statusa, v skladu z Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru št. N19/2010-41 AG, z dne 11.5.2015,  poravnati strošek priprave in zagovora  diplomskega, magistrskega in doktorskega dela  in sicer v skladu s Cenikom UM sprejetega za vsako posamezno študijsko leto (3. odstavek 22. člena). V skladu s Cenikom 2017/2018 znaša strošek priprave in zagovora zaključnega dela 80,00 €. Plačilo je potrebno poravnati na podlagi prejetega računa ob oddaji prijave teme zaključnega dela. Strošek priprave in zagovora zaključnega dela se zaračuna vsakič, ko študent v času brez statusa, odda novo prijavo teme.


Navodila za pripravo seminarskih del


Predloge za seminarske naloge

Na spodnjih povezavah lahko snamete predlogo za naslovnico v vaših seminarskih nalogah glede na študijski program, ki ga obiskujete.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

Magistrski študijski programi:

Predloge za projektne naloge

Na spodnjih povezavah lahko snamete predlogo za naslovnico v vaših projektnih nalogah glede na študijski program, ki ga obiskujete.

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolski strokovni študijski programi:

Magistrski študijski programi:

Navodila za citiranje in navajanje virov

Tukaj najdete dokument, s katerim si lahko pomagate pri navajanju virov in citiranju v seminarskih, projektnih in zaključnih delih, ki jih boste pripravili v času vašega študija na Fakulteti za strojništvo. V dokumentu najdete tudi opis plagiatorstva in pomen njegovega preprečevanja.

 Navodila za navajanje virov in citiranje (680 KB)


Predloge za Power Point predstavitev


Zaključna dela

Seminarske naloge


Obrazci za študente


Obrazci za prijavo teme diplomskega dela

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje:

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje:

Izjava mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela:

Izjava o objavi osebnih podatkov:

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela:

Prijava spremembe teme zaključnega dela:

Obrazci za prijavo teme magistrskega dela

Obrazec za prijavo teme in predloga za dispozicijo:

Izjava mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela:

Izjava o objavi osebnih podatkov:

Prošnja za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela:

Prijava spremembe teme zaključnega dela:

Obrazci za prijavo teme doktorske disertacije

Obrazec za priznavanje študijskih obveznosti

Pomembno
Izpolnjeno vlogo oddate v referatu, kjer poskrbijo za podpise nosilcev predmetov.
Rok za oddajo prošnje za priznavanje izpitov je 31. oktober tekočega leta!

Obrazec za izpis iz študijskega programa

Obrazec za vpis v višji letnik / ponavljanje letnika

Pomembno
Rok za oddajo prošenj je 17. september 2018!

Obrazec za pridobitev posebnega statusa študenta

Obrazec Pooblastilo

Pravilniki UM


Vse obrazce, ki so večstranski je potrebno izpisati (natisniti) obojestransko.