Univerza Maribor
SLO | ENG

Raziskovalna oprema

Kakovostno znanstveno raziskovalno delo na področju tehniških ved temelji na ustrezni eksperimentalni in računalniški opremi, ki omogoča razvoj novih eksperimentalnih tehnik in novih računskih postopkov, kakor tudi novih tehnoloških procesov. Na FS si, tako v okviru slovenskih in mednarodnih projektov kot tudi v neposredni povezavi s slovenskimi in tujimi podjetji, nenehno prizadevamo pridobivati najsodobnejšo opremo ali vsaj nemoten dostop do nje.