Univerza Maribor
SLO | ENG

Dekan Fakultete za strojništvo

red. prof. dr. BOJAN DOLŠAK, univ. dipl. inž. str.

Prostor:J2-229/6
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7691
Mobilni telefon:031 659-301
E-pošta: bojan.dolsakping@umpong.si

Prodekan za izobraževalno dejavnost

izr. prof. dr. IZTOK PALČIČ, univ. dipl. gosp. inž.

Prostor:B-426
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7636
Mobilni telefon:051 677-328
E-pošta: iztok.palcicping@umpong.si

Prodekanja za raziskovalno dejavnost

red. prof. dr. SIMONA STRNAD, univ. dipl. inž. tekst.

Prostor:B-308
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7882
Mobilni telefon:041 703-209
E-pošta: simona.strnadping@umpong.si

Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom

red. prof. dr. NENAD GUBELJAK, univ. dipl. inž. str.

Prostor:B-311
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7661
Mobilni telefon:031 659-279
E-pošta: nenad.gubeljakping@umpong.si

Prodekanja za kakovost

red. prof. dr. TATJANA KREŽE, univ. dipl. inž. tekst.

Prostor:B-308
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7890
Mobilni telefon:041 645-504
E-pošta: tatjana.krezeping@umpong.si

Tajnik

MOJCA JEŽ GOLE, univ. dipl. prav.

Prostor:B-315
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7511                    
Mobilni telefon:040 205 351
E-pošta: mojca.jezping@umpong.si

Prodekan za študentska vprašanja

FILIP HERCEG, študent 3. letnika UN Strojništvo

Prostor:A-309
Službeni telefon:+386 (0)2 220 7509
Mobilni telefon:070 752 799
E-pošta: filip.hercegping@student.umpong.si
Spletna stran:studenti.fs.um.si