Univerza Maribor
SLO | ENG

Pravilniki, akti, navodila

Spodaj so po ustreznih področjih zbrani vsi aktualni (pa tudi nekaj preteklih) pravilniki, akti, navodila in obrazci, ki jih uporabljamo na Fakulteti za strojništvo UM.


HABILITACIJE

Habilitacijska merila, veljavna od 1. 10. 2012, lahko najdete na spletni strani Univerze v Mariboru:

 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 

Habilitacijska področja:
 Nova habilitacijska področja FS
 Habilitacijska področja v okviru UM

Zahtevnejši posebni pogoji za volitve v nazive po habilitacijskih področjih FS:
 Proizvodne tehnologije in sistemi, Konstrukterstvo, Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Tekstilstvo, Mehanika (595 KB)

 Materiali (248 KB)

 Inženirsko oblikovanje  (347 KB)

Zahtevnejši posebni pogoji za volitve v nazive po habilitacijskih področjih FS - veljavni od 21. 5. 2013 do 3. 1. 2016:

 Vsa habilitacijska področja FS (349 KB)

Izvolitve v raziskovalni naziv

 Pravilnik o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru (789 KB)

 Pravilnik o raziskovalnih nazivih

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 Šifrant raziskovalnih področij (ARRS)