Univerza Maribor
SLO | ENG

Pravilniki, akti, navodila

Spodaj so po ustreznih področjih zbrani vsi aktualni (pa tudi nekaj preteklih) pravilniki, akti, navodila in obrazci, ki jih uporabljamo na Fakulteti za strojništvo UM.


HABILITACIJE

Habilitacijska merila, veljavna od 1. 10. 2012, lahko najdete na spletni strani Univerze v Mariboru:

 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 

Habilitacijska področja:
 Nova habilitacijska področja FS
 Habilitacijska področja v okviru UM

Zahtevnejši posebni pogoji za volitve v nazive po habilitacijskih področjih FS:
 Proizvodne tehnologije in sistemi, Konstrukterstvo, Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo, Tekstilstvo, Mehanika (595 KB)

 Materiali (248 KB)

 Inženirsko oblikovanje izdelkov (347 KB)

Zahtevnejši posebni pogoji za volitve v nazive po habilitacijskih področjih FS - veljavni od 21. 5. 2013 do 3. 1. 2016:

 Vsa habilitacijska področja FS (349 KB)

Izvolitve v raziskovalni naziv

 Postopki za izvolitev v raziskovalne nazive (61 KB)

 Pravilnik o raziskovalnih nazivih

 Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

 Šifrant raziskovalnih področij (ARRS)  

NAVODILA

 Navodila in obrazec za prijavo projektov (427 KB)

 Organizacijsko navodilo za delo drugje (83 KB)

 Kriteriji Senata FS za odobritev dela sodelavcev FS drugje (554 KB)

 Organizacijsko navodilo o izvajanju Zakona o javnem naročanju na FS (129 KB)

 Organizacijsko navodilo o službenih potovanjih in izplačilih potnih stroškov na FS (328 KB)

 Priloga 1 - PO - Vloga za potovanje (24 KB)

 Navodilo za naročanje medknjižnične izposoje (102 KB)

 Zahtevek za naročilo medknjižnične izposoje (45 KB)

 Navodila o delovnem času FS (2.8 MB)

 Navodila za vodenje evidence prisotnosti na delovnem mestu FS (414 KB)

 Navodilo o varovanju in hrambi ključev na FS UM (98 KB)

 Navodilo o varovanju in spoštovanju hišnega reda (65 KB)

Interno navodilo o postopkih opravljanja občasnih del po podjemnih, avtorskih oz. drugih pogodbah in delo preko študentskega servisa

Interno navodilo o krogotoku knjigovodskih listin na FS

Interno navodilo o blagajniškem poslovanju na FS UM

Interno navodilo za naloge in odgovornosti delavk v FRS FS