Univerza Maribor
SLO | ENG

TAJNIK FAKULTETE

Tajnik fakultete vodi in usklajuje delo strokovnih služb na fakulteti. Svoje naloge, pravice in pristojnosti opravlja v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Statutom Univerze v Mariboru in drugimi zakoni ter splošnimi akti in pooblastili dekana fakultete.Tajnik fakultete

Mojca Jež Gole, univ. dipl. prav.

Prostor: B-315

Telefon: +386 (0)2 220 7511

mojca.jez@um.si