Univerza Maribor
SLO | ENG

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve Fakultete za strojništvo obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete. V zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, lahko komisija tudi samostojno odloča.

Komisijo za znanstveno raziskovalne zadeve FS sestavljajo: prodekanja za raziskovalno dejavnost, po en predstavnik vsakega inštituta in Katedre za temeljne in splošne predmete ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.


Predsednica:red. prof. dr. Simona STRNAD,
Člani: izr. prof. dr. Uroš ŽUPERL,
izr. prof. dr. Jure RAVNIK,
izr. prof. dr. Matej VESENJAK,
strok. sv.dr. Tonica BONČINA,
Predstavnika študentov:Blaž SARJAŠ,
Nejc NOVAK.

 

 Prodekanja za raziskovalno dejavnost

prof. dr. Simona Strnad

Prostor: B-308

Telefon: +386 (0)2 220 7882

simona.strnad@um.si