Univerza Maribor
SLO | ENG

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Komisija za študijske zadeve obravnava zadeve s svojega delovnega področja in daje predloge senatu fakultete, v zadevah, ki so posebej določene v statutu univerze, pa lahko tudi samostojno odloča.
 
Komisija za študijske zadeve ima osem članov in jo sestavljajo: prodekan za področje dejavnosti komisije in pet članov, ki jih imenuje senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih delavcev ter dva študenta. Mandatna doba članov komisije traja štiri leta, mandat članov iz vrst študentov pa eno leto. Člani komisije so lahko po preteku te dobe ponovno imenovani.


Predsednik:izr. prof. dr. Iztok PALČIČ,
Člani: doc. dr. Jasmin KALJUN,
red. prof. dr. Aleš HRIBERNIK,
red. prof. dr. Bojana VONČINA,
doc. dr. Boštjan HARL,
Predstavnika študentov:Teodor VARGA,
Filip HERCEG.

 

 Prodekan za izobraževalno dejavnost

Izr. prof. dr. Iztok Palčič

Prostor: B-426

Telefon: +386 (0)2 220 7636

iztok.palcic@um.si