Univerza Maribor
SLO | ENG

Objave, razpisi, volitve

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FS UM

Dekan Fakultete za strojništvo prof. dr. Bojan Dolšak je izdal SKLEP o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FS UM.

Sklep o razpisu:  sklep_23.8.2017.pdf (166 KB) (166 KB).

Obrazec za kandidaturo:  obrazec_23.8.2017.docx (34 KB) (34 KB).

Rok za oddajo kandidatur: dostava najkasneje do petka, 15. 9. 2017 do 10. ure v dekanat Fakultete za strojništvo.

Sklep o imenovanju komisije za pregled kandidatur:  sklep_15.9.2017  (86 KB)

Zapisnik komisije za pregled kandidatur:  zapisnik_18.9.2017 (75 KB)

Sklep o imenovanju komisije za pritožbe:  sklep_15.9.2017 (67 KB)


Sklep o razpisu postopka izvolitve kandidata za predlaganega člana Državnega sveta RS

Obveščamo vas, da je predsednik Državnega zbora RS z Odlokom o splošnih volitvah v državni svet (Uradni list RS, št. 48/2017) razpisal splošne volitve v državni svet, ki bodo potekale dne 22. 11. 2017 (volitve članov državnega sveta – predstavniki lokalnih interesov) ter dne 23. 11. 2017 (volitve članov državnega sveta – predstavnikov delavcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti).

 Obrazec in soglasje za kandidaturo za ELEKTORJA - SENAT UM (34 KB)

 Obrazec in soglasje za kandidaturo za kandidata za člana državnega sveta (32 KB)

 Sklep o razpisu volitev v DS (339 KB)

 Soglasje za člana državnega sveta (28 KB)

 

 


SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za strojništvo v volilno telo za volitve članov državnega sveta

V skladu s 330. členom Statuta Univerze v Mariboru, Odlokom o razpisu splošnih volitev v državni svet in Zakonom o državnem svetu dekan red. prof. dr. Bojan Dolšak izdaja SKLEP o razpisu postopka izvolitve predstavnika Fakultete za strojništvo v volilno telo za volitve članov državnega sveta.

Predloge elektorjev je potrebno dostaviti v vložišče članice univerze - Fakultete za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, na predpisanem, priloženem obrazcu, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu s pripisom »Ne odpiraj! Predlog kandidature za predstavnika v volilnem telesu za članico Fakulteto za strojništvo«, najkasneje do torka, 26. 9. 2017, do 12.00 ure.

 

 Sklep o razpisu volitev v državni svet na FS (288 KB)

 Vloga za kandidaturo za elektorja članice FS (13 KB)