Obvestilo

Kolokvij - doc. dr. Matej Zadravec

Kolokvij iz predmeta Prenosni pojavi pri doc. dr. Mateju Zadravcu, za študente 2. letnika MAG Strojništvo - Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo in študente 1. letnika MAG Tehniško varstvo okolja, bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 8. uri v predavalnici B-301.