Obvestilo

ROK ZA ODDAJO VPISNIH LISTOV 28.9.2017

Obveščamo vas, da je skrajni rok za oddajo vpisnih listov (višji letnik, ponavljanje, absolvent, podaljšanje absolventa), četrtek 28.9.2017.

Po tem datumu e-vpis in oddaja vpisnih listov več ne bo možna!

Vsi, ki boste oddali prošnje za Komisijo za študijske in študentske zadeve (za izjemni vpis v višji letnik, ponavljanje, podaljšanje absolventa), morate v primeru pozitivno rešene vloge, vpisno dokumentacijo prav tako oddati najkasneje do 28.9.2017.

POZOR: Vpis v višji letnik brez izpolnjevanja vpisnih pogojev, ponavljanje letnika ter podaljšanje absolventa, ni možno brez odobrene prošnje s strani Komisije za študijske in študentske zadeve. Skrajni rok za oddajo prošenj je 18.9.2017, v skladu z  navodili za oddajo prošenj.