Obvestilo

Vpis novincev - 1. letniki 1. stopnje

Vpis sprejetih kandidatov prvega prijavnega roka za vpis na redni študij dodiplomskih študijskih programov 1. stopnje Fakultete za strojništvo, bo potekal 7., 8., 9. in 10. avgusta 2017. Točen termin vašega vpisa bo naveden v vabilu za vpis, ki ga boste s pripadajočo dokumentacijo prejeli po pošti in sicer v zadnjem tednu julija 2017.

Ob vpisu prinesite s seboj:

-  osebni dokument,

-  izpolnjen vpisni list (izpolnite ga v skladu s priloženimi navodili, že izpolnjene podatke pa  preverite in morebitne napake popravite) - na vpisni list nalepite barvno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm,

-  izpolnjen obrazec za izdajo študentske izkaznice – na prvi strani izpolnite osebne podatke in obrazec podpišite, na drugi strani se ponovno podpišite in nalepite barvno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm,

-  original spričevalo in obvestilo o uspehu zaključka srednješolskega izobraževanja (za vpogled),

-  original in kopijo spričevala o dodatno opravljenem maturitetnem predmetu (v primeru, da ste tega opravljali),

-  kemični svinčnik (kulico).

Vpisnina za 1. letnik znaša 25 € in jo boste plačali po opravljenem vpisu na osnovi prejetega računa! Potrdila o vpisu boste prejeli po pošti, vendar šele po plačani vpisnini.

Kandidati, ki so zaključili srednješolsko izobraževanje pred 1. 6. 2017, morajo predložiti še naslednje:

·      izpisnico iz študijskega programa (če ste bili vpisani redno ali izredno; vpis brez izpisnice ni možen!).

Kandidati, ki so enkrat že ponavljali ali enkrat že zamenjali redni študijski program, se na redni študij lahko vpišejo, vendar je v skladu s 77. členom Zakona o visokem šolstvu potrebno plačati šolnino in sicer po Ceniku UM za tekoče študijsko leto.

Prosimo, da se termina, na katerega ste vabljeni na vpis, dosledno držite. V kolikor se vabilu za vpis ne boste odzvali, bomo smatrali, da ste odstopili od vpisa. Vaše vpisno mesto se bo kot prosto vpisno mesto preneslo v 2. prijavni rok.

Če se vpisa ne morete udeležiti osebno, lahko vpis uredi vaš pooblaščenec, ki mora obvezno predložiti vaše pooblastilo in kopijo vašega osebnega dokumenta. Pooblaščenec lahko na osnovi vašega pooblastila uredi vpis, ne more pa se podpisati v vašem imenu, kjer je zahtevan lastnoročni podpis. Sami boste morali v referatu naknadno osebno urediti manjkajoče formalnosti.

Hkrati vas obveščamo, da bo 29. 9. 2017 na Fakulteti za strojništvo (v predavalnici Borut Pečenko) ob 13. uri potekal  »Uvajalni seminar – pozdrav novincem 1. stopnje«. Udeležba uvajalnega seminarja na Fakulteti za strojništvo je obvezna. V okviru uvajalnega tedna za študente novince, bodo potekale številne aktivnosti tudi v okviru celotne Univerze v Mariboru. Program bo objavljen na spletnih straneh Univerze v Mariboru in Fakultete za strojništvo.

Študenti novinci dodiplomskih študijskih programov se imate prav tako možnost udeležiti Uvajalnih tečajev iz predmetov Mehanika/Statika in trdnost, Matematika, Tehniška dokumentacija, ki bodo potekali v času od 18. do 28. 9. 2017. Več o tem na naši vstopni spletni strani.

Začetek rednih predavanj bo 2. 10. 2017, po urnikih objavljenih na  spletni strani FS UM.