Obvestilo

Vpis v višji letnik/ponovni vpis - oddaja prošenj za KŠZ

Študentom, ki ne boste izpolnjevali vpisnih pogojev za vpis v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve v skladu s 85. in 121. členom Statuta UM izjemoma odobri vpis v višji letnik oziroma ponavljanje letnika.

Izjemni vpis v višji letnik lahko Komisija za študijske zadeve dobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil vse predpisane obveznosti predhodnih letnikov (60 ECTS) in obveznosti v obsegu več kot 30 ETCS vpisanega letnika ter opravljene obvezne predmete, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

Ponavljanje letnika lahko Komisija za študijske zadeve odobri študentom, ki v času študija še niso izkoristili možnosti ponavljanja letnika ali zamenjave študijskega programa. Ponovni vpis lahko odobri študentu, ki je redno napredoval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi.  Status študenta, če je v času študija ponavljal letnik ali zamenjal študijski program (109 KB)

K prošnji  Obrazec (47 KB) je potrebno obvezno priložiti ustrezna dokazila* ter kopijo plačane položnice za izdajo sklepa ( navodila za plačilo sklepa).

Upravičeni razlogi in ustrezna dokazila so navedeni v   Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM. (167 KB) (167 KB)

Dokazila, ki izkazujejo upravičljive razloge, je potrebno obvezno priložiti k vsaki prošnji, razen v primeru, ko vlagate prošnjo za ponovni vpis in imate opravljene obveznosti letnika v obsegu 30 ali več ECTS. Kadar pa vlagate prošnjo za vpis v višji letnik ali kadar vlagate prošnjo za ponovno vpis in imate opravljene obveznosti letnika v obsegu manj kot 30 ECTS, pa je k prošnji potrebno obvezno priložiti ustrezno dokazilo, ki izkazuje upravičljive razloge.

V primeru, da k prošnji ne boste priložili ustreznih dokazil, ki izkazujejo posamezen upravičen razlog na katerega se v prošnji sklicujete in te pomanjkljivosti v roku ne boste odpravili, se vaša prošnja zavrže kot nepopolna!  

Rok za oddajo prošenj za KŠZ je 18. september 2017!

Dvig odločb bo možen v ponedeljek, 25. 9. 2017 ob 9.00 v predavalnici B-108. Odločbe obvezno dvignete osebno in v tem terminu! Vpis bo omogočen šele po dvigu odločbe, zato je dvig odločbe nujen. S seboj imejte študentsko izkaznico (ali osebni dokument) in pisalo.

Vsi, katerim vpis je odobren, morate narediti e-vpis in oddati vpisno dokumentacijo najkasneje do četrtka, 28. 9. 2017.

Izdajo sklepa plačate v skladu z naslednjimi navodili:

- podatki študenta-plačnika

- namen plačila (PLAČILO SKLEPA KŠZ)

- znesek 18,12 €

- prejemnik: Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor

- IBAN: SI56 0110 0609 0102 935

- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

- koda namena: OTHR

- sklicna številka: SI00 vpisna številka0506 (črko nadomestite s številom 0)