Obvestilo

Vpis v višji letnik

Vpis v višji letnik

Vpisi v višje letnike potekajo v mesecu avgustu in septembru.

eVpis za vpis v višje letnike bo aktiviran v začetku avgusta 2017 in je obvezen za vse študente dodiplomskega in podiplomskega študija.

K eVpisu pristopite preko svojega AIPS računa. Med eVpisom boste izvedli naslednje postopke:

1)       pred izvedbo eVpisa izpolnite ankete, ki so  pogoj za nadaljnji postopek vpisa,

2)       izpolnite vpisni list (vpis morebitnih sprememb),

3)       izberete vrsto vpisa: vpis v višji letnik, vpis v absolventa, ponavljanje letnika ali podaljšanje statusa  (* Ponovni vpis V2 in Podaljšanje statusa samo na podlagi odobritve KŠZ!),

4)       izberete smer študija oziroma izbirne predmete (če je potrebno);
Pred izbiro Izbirnih predmetov se natančno seznanite z   Navodili za izbirne predmete (534 KB) (534 KB),
Nabor izbirnih predmetov z učnimi vsebinami najdete v   Katalogu bolonjskih predmetov, teme izbirnega predmeta Projektno delo so na voljo na spletni strani FS,

5)       ko zaključite z vpisom, vpisni list POTRDITE in natisnite v PDF formatu OBOJESTRANSKO. Vpisni list obvezno podpišite!

6)       Dokumentacijo za vpis oddate v nabiralnik pri vratih referata za študentske zadeve FS, v mesecu avgustu / septembru 2017, najkasneje do četrtka, 28.09.2017.

Dokumentacija za vpis mora vsebovati potrjen in podpisan vpisni list.
V primeru, da ste izbrali izbirni predmet Projektno delo, morate k vpisnemu listu priložiti tudi podpisan in potrjen obrazec   Izjava o prijavi na projekt (41 KB) (41 KB).

Za študente 2. letnikov 1. stopnje bo na voljo tudi možnost naročila paketa TPN študijskega gradiva. V primeru, če se boste za to odločili, naročilnico oddate skupaj z vpisnim listom. Več o tem je objavljeno na vstopni spletni strani FS.

5  delovnih dni po  oddaji  vpisne dokumentacije (ali kasneje) lahko v referatu za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur s ŠTUDENTSKO IZKAZNICO in POTRDILOM O PLAČILU VPISNINE, dobite potrdila o vpisu,  potrdilo o opravljenih obveznostih in prav tako tudi nalepko za študentsko izkaznico za novo študijsko leto.

Vpisnino plačate izključno samo na podlagi računa, ki ga boste po oddaji vaše vpisne dokumentacije v referatu, prejeli domov po pošti. Račun, na katerem bodo navedeni vsi podatki za plačilo vpisnine, poravnate v najkrajšem možnem času.  Po plačilu le-tega lahko s predložitvijo potrdila o plačilu,  v referatu dvignete vsa potrdila.

Študenti, ki boste na Komisijo za študijske zadeve oddali prošnjo za napredovanje v višji letnik, prošnjo za ponavljanje letnika ali prošnjo za podaljšanje statusa, šele po in v primeru odobritve prav tako opravite eVpis in oddate dokumentacijo najkasneje do 28.09.2017.

Rok za oddajo prošenj za Komisijo za študijske zadeve je 18. september 2017!

 

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji vsakega študijskega programa so objavljeni na oglasni deski pred RŠŠZ ter na spletni strani FS.

 

V primeru neizpolnjevanja vpisnih pogojev za vpis v višji letnik

 

Prošnja za vpis v višji letnik

Komisija za študijske zadeve lahko v skladu z določbo 85. člena Statuta UM študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik.

Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil vse predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ETCS vpisanega letnika ter opravljene obvezne predmete, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

V primeru neizpolnjevanja pogojev za vpis lahko v referatu oddate prošnjo za Komisijo za študijske zadeve, najkasneje do 18. septembra 2017.

 

Prošnja za ponovni vpis v letnik

Komisija za študijske zadeve lahko v skladu z določbo 121. člena Statuta UM študentu, ki je redno napredoval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah izobraževalnega dela in opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS odobri ponavljanje letnika. Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi. 

Ponavljanje je možno le v primeru, kadar študent v času študija še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa.

Za ponavljanje letnika oddate prošnjo za komisijo za študijske zadeve  Obrazec (47 KB)  ter priložite kopijo plačane položnice za izdajo sklepa (navodila za plačilo sklepa) in sicer najkasneje do 18. septembra 2017.

V primeru, da imate opravljene obveznosti letnika v obsegu vsaj 30 ECTS, potem k prošnji ni potrebno prilagati dokazil upravičljivih razlogov.

Kadar, pa imate opravljene obveznosti letnika v obsegu manj kot 30 ECTS (in ne manj kot 15 ECTS), pa je k prošnji potrebno obvezno priložiti ustrezno dokazilo, ki izkazuje upravičljive razloge. Upravičeni razlogi in ustrezna dokazila so navedeni v  Merilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM. (167 KB) 

  Status študenta, če je v času študija ponavljal letnik ali zamenjal študijski program (109 KB)