Obvestilo

Kolokvij - prof. dr. Olivera Šauperl

Kolokviji iz vaj pri prof. dr. Oliveri Šauperl bodo:

- 19.5.2017, ob 8. uri, pred. B-207 

  Tehnologije plemenitenja (1. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja),

- 2.6.2017, ob 10.45, pred. B-108  

  Sodobni postopki barvanja in barve (1. letnik MAG Oblikovanje in tekstilni materiali - Tekstilni materiali),

- 6.6.2017, ob 10.45, pred. B-207 -

  Preiskave vlaknatih materialov (2. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja),

- 7.6.2017, ob 8. uri, pred. B-201 

  Tehnične tekstilije (2. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja),

- 8.6.2017, ob 10.45, pred. B-207 

  Apretiranje (2. letnik VS Tehnologije tekstilnega oblikovanja - Materiali in tekstilne tehnologije)