Obvestilo

Kolokvij - doc. dr. Leo Gusel

Kolokvij iz predmeta Proizvodne tehnologije I pri doc. dr. Leu Guselu, za študente 1. letnika UN Strojništvo in Gospodarsko inženirstvo, bo v petek, 5. maja 2017, ob 14.30, v predavalnici inž. Ivan Munda.