Novica

Po kreativni poti do znanja - PKP

Spoštovani študenti, prosim prijavite se za posamezni projekt pri pripadajočem pedagoškem mentorju- vodji projekta. Rok za prijavo po e-mailu je do 20. 3. 2018 do 12.00 ure.

Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri 21.3.2018 do 16.00 ure.