Novica

Humanitarna akcija ŠS UM - Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM

Študentski svet UM v začetku oktobra tradicionalno organizira dogodek Gremo na prvi rok in vzporedno z njim humanitarno akcijo. Udeleži se prvega roka in z nakupom vstopnice pomagaj ostalim študentom!

Enkratna denarna pomoč bo namenjena socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.

Na razpis za dodelitev denarne pomoči se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so državljani Republike Slovenije,
- imajo status študenta na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2017/2018,
- njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana v istem obdobju,
- niso starejši od 26 let.

Kandidati se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 25. oktobra 2017 z izpolnjenim obrazcem "Prijava na razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM" in obveznimi prilogami navedenimi v besedilu Razpisa.

Več informacij o načinu prijave ter ostale podrobnosti so navedene v  Razpisu za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru. (187 KB)