Novica

Razpis za podiplomske študijske programe v letu 2017/2018

Objavljamo Razpis za podiplomske študijske programe v študijskem letu 2017/2018

 Razpis za vpis v podiplomske študijske programe 2017/2018

 

PRIJAVNI ROKI ZA DRŽAVLJANE RS IN DRŽAVLJANE DRŽAV ČLANIC EU

Prvi prijavni rok: 13. marec do 18. avgust 2017

(rok za diplomiranje in predložitev dokazil 4. september 2017)

Drugi prijavni rok: 13. september do 15. septembra 2017

(rok za diplomiranje in predložitev dokazil 21. september 2017)

 

PRIJAVNI ROKI ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCE-DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EU

Prvi prijavni rok: 13. marec do 31. maj 2017

Drugi prijavni rok: 5. julij do 15. september 2017

 

Prijave potekajo elektronsko, in sicer prek  spletnega portala eVŠ.

Pred prijavo natančno preberite  Skupne določbe Razpisa ter  navodila na eVŠ portalu. Bodite pozorni na roke za pravočasno oddajo prijave v eVŠ-ju ter pravočasno poslano prijavo in dokazila, ki jih morate poslati na fakulteto do rokov, kot so objavljeni.
Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez:
- če se kandidati prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, potem obrazca ne pošiljajo po pošti, ampak priporočeno po pošti na fakulteto pošljejo priloge,
- če se kandidati prijavijo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), potem obrazec natisnejo, podpišejo in skupaj s prilogami osebno dostavijo ali priporočeno pošljejo na fakulteto.

Priloge k prijavi so:
- overjena kopija diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju,
- overjena kopija priloge k diplomi oz. potrdilo o opravljenih izpitih.
Opomba: diplomanti Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, priložijo samo kopijo diplomske listine oz. potrdila o diplomiranju (v kolikor boste diplomirali meseca septembra 2017, bo referat priložil potrdila o diplomiranju).

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb POŠLJI.

 

 Pogoji vpisa študijskih programov Fakultete za strojništvo

 Pogoji vpisa interdisciplinarnega študijskega programa Fakultete za strojništvo in Ekonomsko-poslovne fakultete (Gospodarsko inženirstvo-smer Strojništvo)

 Pogoji vpisa interdisciplinarnega študijskega programa Fakultete za strojništvo in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Mehatronika)