Dogodek

Mednarodna CEEPUS zimska šola Design Week 2017

Raziskovalno-inovacijski center za design in oblačilno inženirstvo skupaj s Katedro za tekstilne materiale in oblikovanje na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru organizira v okviru CEEPUS CIII-SI-0217-11-1718 mreže 6. mednarodno CEEPUS zimsko šolo Design Week 2017, ki bo potekala od 15. 10. 2017 do 21. 10. 2017 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru.

Design in transdisciplinarnost – novi izzivi je moto letošnje mednarodne CEEPUS zimske šole Design Week 2017, kjer bo prišla do izraza transdisciplinarnost, ki je s konceptualnega vidika sinonim za interdisciplinarnost s posebnim poudarkom na skupnem, integriranem raziskovalnem cilju.

V tem konceptu se bodo študenti z moderatorji skozi vzporedno potekajoče interdisciplinarno zasnovane kreativne delavnice (Vrednosti blagovne znamke - trendi in prihodnost mode - trajnost in novi koncepti - pripovedovanje zgodb kot komunikacijsko orodje, Plakat - ustvarjalno orodje za izmenjavo idej, Oblikovanje knjige kot multidisciplinarno področje: od analogne do digitalne knjige, Razvoj pametnega oblačila za izboljšanje oskrbe oseb z demenco, Transdisciplinarnost v fotografiji – raziskovanje novih kreativnih idej, Unikatno oblikovanje izdelka – od ideje do kataloga, Brezmejnost v oblikovanju pokrival, Arhitekturalnost tekstilnega nakita) soočili z raziskovalnimi problemi in razvijali kolektivno filozofijo razvoja ideje, kot elementa pri iskanju novih rešitev. Rešitve bodo poskušali poiskati s transdisciplinarnim pristopom in nove ideje usmeriti k uporabniku, s poudarkom tako na trajnostnem in socialnem vidiku, kot tudi na estetiki in čustveni privlačnosti.

Posebnost CEEPUS zimske šole Design Week je v njenem združevanju znanstvenih in umetniških disciplin in povezovanju kreativnosti študentov z različnih univerz in dežel. Letos bo povezovala poleg domačih okoli 40 tujih študentov iz 12 univerz.

CEEPUS zimska šola Design Week, ki je postala tradicionalno sestavni del izobraževalnega procesa, je namenjena študentom študijskih programov Oblikovanje in tekstilni materiali, Tehnologije tekstilnega oblikovanja in Inženirsko oblikovanje izdelka.

Časovni potek posameznih aktivnosti z vzporedno potekajočimi delavnicami je orisan v programu CEEPUS zimske šole Design Week 2017.

 

Red. prof. dr. sc. Jelka Geršak 
Vodja CEEPUS zimske šole Design Week 2017