Dogodek

Uvajalni seminar - pozdrav novincem 1. stopnje

Obveščamo vas, da bo 29. 9. 2017 na Fakulteti za strojništvo (v predavalnici Borut Pečenko) ob 13. uri potekal  »Uvajalni seminar – pozdrav novincem 1. stopnje«.

Program FS:

§  pozdravni nagovor dekana in prodekana,

§  predstavitev študija,

§  predstavitev delovanja Referata za študijske in študentske zadeve,

§  predstavitev organiziranosti in dejavnosti študentov,

§  predstavitev Mednarodne izmenjave študentov,

§  predstavitev Kariernega centra FS in UM,

§  predstavitev projektnega dela študentov,

§  vprašanja študentov,

§  obhod po fakulteti v skupinah po programih.

 

V okviru uvajalnega tedna za študente novince, bodo potekale številne aktivnosti tudi v okviru celotne Univerze v Mariboru.